XL sesja Rady Miejskiej - 20 stycznia 2022 r.

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XL/2022 sesji RM - 20 stycznia 2022 Protokół do pobrania
Retransmisja XL sesji RM  Zobacz retransmisję XL sesji Rady Miejskiej
Statystyka sesji RM Zobacz statystykę
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

Plik mp3 Wynik głosowania 1 -
2.

Przyjęcie protokołu XXXIX sesji Rady Miejskiej.

Plik mp3 - -
3.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

Plik mp3 - -
4.

Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz Starosty Powiatu Bielskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok.
SPR. NR 55

Plik mp3 Wynik głosowania 2 Rada Miejska przyjęła sprawozdanie
5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/913/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 969

Plik mp3
(dot. pkt 5-6)
Wynik głosowania 3 XL/940/2022
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/914/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2022 rok.
DRUK NR 970

Plik mp3 Wynik głosowania 4 XL/941/2022
7.

Przyjęcie Raportu z wdrażania Planu Adaptacji miasta Bielska-Białej do zmian klimatu do roku 2030 za lata 2019-2021.
SPR. NR 54 i ERRATA

Plik mp3 Wynik głosowania 5 Rada Miejska przyjęła Raport
8.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Bielska-Białej na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko”.
DRUK NR 961

Plik mp3 Wynik głosowania 6 XL/942/2022
9.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej.
DRUK NR 876

Plik mp3
- cz.1

Plik mp3
- cz.2

Wynik głosowania 7

Wynik głosowania 8

Wynik głosowania 9

Wynik głosowania 10

XL/943/2022
10.

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.1227.2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.
DRUK NR 960

Plik mp3
- cz.1

Plik mp3
- cz.2

Wynik głosowania 11 XL/944/2022
11.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania rondu w mieście Bielsku-Białej nazwy - Bronisława Kokotka.
DRUK NR 959

Plik mp3 Wynik głosowania 12 XL/945/2022
12.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych i stref do ćwiczeń kalistenicznych, boisk oraz ścieżek przyrodniczych zlokalizowanych na terenie Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 968

Plik mp3 Wynik głosowania 13 XL/946/2022
13.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 967

Plik mp3 Wynik głosowania 14 XL/947/2022
14.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargów.
DRUK NR 962

Plik mp3 Wynik głosowania 15 XL/948/2022
15.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała udziału wynoszącego ½ części w nieruchomości ozn. jako działka 667/6 o pow. 772 m², obręb Wapienica zabudowanej budynkiem przy ul. Międzyrzeckiej 33.
DRUK NR 963

Plik mp3 Wynik głosowania 16 XL/949/2022
16.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 11 stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała w budynku położonym przy ul. Ratuszowej 3 wraz z udziałem 81/1000 w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu ozn. jako działki 207/5 i 815, obręb Biała Miasto, obj. kw  BB1B/______ na rzecz najemców.
DRUK NR 964

Plik mp3 Wynik głosowania 17 XL/950/2022
17.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej jednolokalowym budynkiem użytkowym przy ul. Stefana Grota Roweckiego 32 ozn. jako działka 98/8, obręb Dolne Przedmieście 82, obj. kw BB1B/00061732/2 stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała na rzecz najemcy.
DRUK NR 965

Plik mp3 Wynik głosowania 18 XL/951/2022
18.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 118/402, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej, obręb Mikuszowice Krakowskie.
DRUK NR 966

Plik mp3 Wynik głosowania 19 XL/952/2022
19.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K______ K______ na Prezydenta Miasta z powodu niekompetencji podległego mu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który mylnie i błędnie stosuje procedury administracyjne.
DRUK NR 951

Plik mp3 Wynik głosowania 20 XL/953/2022
20.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A______ B_____ na Prezydenta Miasta z powodu niekompetencji podległego mu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który mylnie i błędnie stosuje procedury administracyjne.
DRUK NR 952

Plik mp3 Wynik głosowania 21 XL/954/2022
21.

Sprawy różne.

Plik mp3 - -
22.

Zamknięcie obrad.

Plik mp3 - -