XII sesja - 22 października 2019

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XII/2019 sesji RM -  22 października 2019 Protokół do pobrania

Retransmisja XII sesji RM

Zobacz retransmisję XII sesji Rady Miejskiej

Statystyka XII sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum transmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum transmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki
głosowania
Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej plik mp3

Głosowanie 1
(zostało powtórzone przez Przewodniczącego RM)

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

Wynik głosowania 5

-
1a. Złożenie ślubowania przez Radnych

Punkt 1a wprowadzono do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.
plik mp3 - -
2.

Wykład prof. dr hab. n. med. Lecha Polońskiego – Kierownika III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, pt. „Wpływ smogu na choroby układu krążenia”.

plik mp3 -
3. Przyjęcie protokołu XI sesji Rady Miejskiej. plik mp3 - -
4.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
5.

Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.

plik mp3 - -
6.

Przyjęcie sprawozdania Nr MGR.0057.2.2019.JZ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony w III kwartale 2019 r.
SPR. NR 24

plik mp3

Wynik głosowania 6

-
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok.
DRUK NR 255

plik mp3 Wynik
głosowania 7
XII/218/2019
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 254

plik mp3 Wynik
głosowania 8
XII/219/2019
9.

Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na podstawie Raportu za rok 2018 oraz prognozy na lata 2019-2021.
DRUK NR 247

plik mp3 Wynik
głosowania 9
XII/220/2019
10.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Adaptacji Miasta Bielska-Białej do zmian klimatu do roku 2030”.
DRUK NR 244

plik mp3 Wynik
głosowania 10
 
XII/221/2019
11.

Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 249

plik mp3 Wynik
głosowania 11
XII/222/2019
12.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/465/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
DRUK NR 245

plik mp3 Wynik
głosowania 12
XII/223/2019
13.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 246

plik mp3 Wynik
głosowania 13
XII/224/2019
14.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 250

plik mp3 Wynik
głosowania 14
XII/225/2019
15.

Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej poprzez likwidację w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
DRUK NR 215

plik mp3 Wynik
głosowania 15
XII/226/2019
16.

Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
DRUK NR 224

plik mp3 Wynik
głosowania 16
XII/227/2019
17.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
DRUK NR 225
(kontynuacja punktu w dalszej części)

plik mp3

Wynik
głosowania 17

Wynik
głosowania 18

Wynik
głosowania 19

-
17a.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej.
DRUK NR 263

Punkt 17a wprowadzono do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik
głosowania 20
XII/228/2019
17b.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Bielska-Białej.
DRUK NR 264

Punkt 17b wprowadzono do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.
(kontynuacja punktu w dalszej części)

- - -
18.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej.
DRUK NR 226

plik mp3 Wynik
głosowania 21
XII/229/2019
19.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej.
DRUK NR 227

plik mp3 Wynik
głosowania 22
XII/230/2019
20.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 228

plik mp3 Wynik
głosowania 23
XII/231/2019
21.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 229

plik mp3 Wynik
głosowania 24
XII/232/2019
22.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej.
DRUK NR 230

plik mp3 Wynik
głosowania 25
XII/233/2019
23.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 231

plik mp3 Wynik
głosowania 26
XII/234/2019
24.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej w czteroletnie VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 232

plik mp3 Wynik
głosowania 27
XII/235/2019
25.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej w Bielsku-Białej w pięcioletnie Technikum nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 233

plik mp3 Wynik
głosowania 28
XII/236/2019
26.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej w pięcioletnie Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej.
DRUK NR 234

plik mp3 Wynik
głosowania 29
XII/237/2019
27.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej w pięcioletnie Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 235

plik mp3 Wynik
głosowania 30
XII/238/2019
28.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej w pięcioletnie Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 236

plik mp3 Wynik
głosowania 31
XII/239/2019
29.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej w pięcioletnie Technikum nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.
DRUK NR 237

plik mp3 Wynik
głosowania 32
XII/240/2019
30.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 7 w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej w pięcioletnie Technikum nr 7 w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej.
DRUK NR 238

plik mp3 Wynik
głosowania 33
XII/241/2019
31.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 8 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w pięcioletnie Technikum nr 8 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.
DRUK NR 239

plik mp3 Wynik
głosowania 34
XII/242/2019
32.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 11 w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej w pięcioletnie Technikum nr 11 w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej.
DRUK NR 240

plik mp3 Wynik
głosowania 35
XII/243/2019
33.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bielsku-Białej w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 241

plik mp3 Wynik
głosowania 36
XII/244/2019
34.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku-Białej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 242

plik mp3 Wynik
głosowania 37
XII/245/2019
35.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia zespołu placówek pn. „Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego”. 
DRUK NR 243

plik mp3 Wynik
głosowania 38
XII/246/2019
36.

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, nauczycielom przedszkoli, szkół oraz placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.
DRUK NR 251
(kontynuacja punktu w dalszej części)

plik mp3

- -
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
DRUK NR 225
(kontynuacja punktu)
 
plik mp3 Wynik
głosowania 39
XII/247/2019
36.

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, nauczycielom przedszkoli, szkół oraz placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.
DRUK NR 251
(kontynuacja punktu)

plik mp3 Wynik
głosowania 40
XII/248/2019
17b.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Bielska-Białej.
DRUK NR 264

Punkt 17b wprowadzono do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.
(kontynuacja punktu w dalszej części)

plik mp3 - -
37.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 720/1, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Przepiórek, obręb Straconka. 
DRUK NR 220
(kontynuacja punktu w dalszej części)

plik mp3

-

-
17b.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Bielska-Białej.
DRUK NR 264

Punkt 17b wprowadzono do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.
(kontynuacja punktu)

plik mp3 Wynik
głosowania 41
XII/249/2019
37.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 720/1, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Przepiórek, obręb Straconka. 
DRUK NR 220
(kontynuacja punktu)

plik mp3

Wynik
głosowania 42

Wynik
głosowania 43

Uchwała nie została podjęta z uwagi na wynik głosowania.
38.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 370/15, położonej przy ul. Pokoju obręb Olszówka Dolna.
DRUK NR 253

plik mp3 Wynik
głosowania 44
XII/250/2019
39.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, które wymagają sprostowania oczywistych omyłek.
DRUK NR 248

plik mp3 Wynik
głosowania 45
XII/251/2019
40.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego zakaz zabudowy dla obszarów położonych w dolinie rzeki Niwki.
DRUK NR 252

plik mp3 Wynik
głosowania 46
XII/252/2019
40a.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Józefa Lompy, Cieszyńskiej, gen. Władysława Sikorskiego.
DRUK NR 261

Punkt 40a wprowadzono do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik
głosowania 47
XII/253/2019
40b.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Cieszyńskiej i Światopełka.
DRUK NR 257

Punkt 40b wprowadzono do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik
głosowania 48
XII/254/2019
40c.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Biwakowej.
DRUK NR 258

Punkt 40c wprowadzono do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik
głosowania 49
XII/255/2019
40d.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie drogi S1, ulicy Górskiej oraz ulicy Zawodzie w obrębie Straconka.
DRUK NR 259

Punkt 40d wprowadzono do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik
głosowania 50
XII/256/2019
40e.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Orchidei i ul. Czeremchowej, w obrębie Hałcnów.
DRUK NR 260

Punkt 40e wprowadzono do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik
głosowania 51
XII/257/2019
41.

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji dotyczącej uciążliwości związanych z użytkowaniem drogi ekspresowej S52 (według aktualnie obowiązującego nazewnictwa) w rejonie ulic: Braterska, Siostrzana oraz Boczna w Bielsku-Białej oraz o podjęcie działań zmierzających do budowy ekranów akustycznych.
DRUK NR 256

plik mp3 Wynik
głosowania 52
XII/258/2019
42.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 czerwca 2019 r. Pani K. R. na Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej.
DRUK NR 223 – II WERSJA

plik mp3 Wynik
głosowania 53
XII/259/2019
43.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
44.

Zakończenie obrad.

plik mp3 - -