VII sesja - 16 kwietnia 2019

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół VII/2019 sesji RM -  16 kwietnia 2019 Protokół do pobrania

Retransmisja VII sesji RM

Zobacz retransmisję VII sesji Rady Miejskiej - część I

Zobacz retransmisję VII sesji Rady Miejskiej - część II

Statystyka VII sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum transmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum transmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

Wynik głosowania 5

Wynik głosowania 6

-
2. Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Miejskiej plik mp3 - -
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej. plik mp3 - -
4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. plik mp3 - -
5. Przyjęcie „Oceny stanu sanitarnego - informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2018”. 
SPR. NR 9
plik mp3 Wynik głosowania 7 -
6. Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018”.
SPR. NR 12
plik mp3 Wynik głosowania 8 -
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok.
DRUK NR 87 - II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania 9 VII/72/2019
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 88 - II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania 10 VII/73/2019
9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli.
DRUK NR 90    
plik mp3 Wynik głosowania 11

VII/74/2019

Uchwałę podjęto z uwzględnieniem autopoprawki Przewodniczącego RM.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Wyborów do Rad Osiedli w Bielsku-Białej.
DRUK NR 91
plik mp3 Wynik głosowania 12

VII/75/2019

Uchwałę podjęto z uwzględnieniem zmiany.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2018 roku.
DRUK NR 81
plik mp3 Wynik głosowania 13 VII/76/2019
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na sporządzenie projektu i remont ogólnodostępnego węzła sanitarnego wraz ze wszystkimi instalacjami i stolarką w domu pogrzebowym na cmentarzu żydowskim znajdującym się przy ul. Cieszyńskiej 92 w Bielsku-Białej dla Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 76
plik mp3 Wynik głosowania 14 VII/77/2019
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont elewacji północnej kamienicy przy ul. Józefa Pankiewicza 2 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości przy ul. Józefa Pankiewicza 2 w Bielsku-Białej - osób fizycznych.
DRUK NR 77
plik mp3 Wynik głosowania 15 VII/78/2019
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji i dachu wraz z hydroizolacją ścian fundamentowych i remontem klatki schodowej w kamienicy przy pl. Rynek 12 w Bielsku-Białej dla właściciela nieruchomości przy pl. Rynek 12 w Bielsku-Białej - osoba fizyczna.
DRUK NR 79
plik mp3 Wynik głosowania 16 VII/79/2019
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konstrukcji i pokrycia dachu w kamienicy przy pl. Rynek 8 w Bielsku-Białej dla właściciela nieruchomości przy pl. Rynek 8 w Bielsku-Białej – osoba fizyczna.
DRUK NR 80
plik mp3  Wynik głosowania 17 VII/80/2019
15a.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 94

Projekt uchwały w Druku Nr 94 został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. porządku obrad (wniosek Prezydenta Miasta).

plik mp3

Wynik głosowania 18

Wynik głosowania 19

Wynik głosowania 20

VII/81/2019

Uchwałę podjęto z uwzględnieniem zmiany.
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DRUK NR 85
plik mp3 Wynik głosowania 21 VII/82/2019
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 105/3, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Stefana Żeromskiego 14 na rzecz współwłaścicieli nieruchomości ozn. jako działka 45/3.
DRUK NR 75
plik mp3 Wynik głosowania 22 VII/83/2019
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 614/14, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Marii Konopnickiej 24 na rzecz współwłaścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka 1209.
DRUK NR 78
plik mp3 Wynik głosowania 23 VII/84/2019
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny części nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka 1872/8 obręb Kamienica, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.
DRUK NR 83
plik mp3 Wynik głosowania 24

VII/85/2019

Uchwałę podjęto z uwzględnieniem autopoprawki Prezydenta Miasta w zakresie tytułu (wykreślenie słowa "części").

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny części nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka 1406/15 obręb Lipnik, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.
DRUK NR 84
plik mp3 Wynik głosowania 25

VII/86/2019

Uchwałę podjęto z uwzględnieniem autopoprawki Prezydenta Miasta w zakresie tytułu (wykreślenie słowa "części").

21. odjęcie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Jaskrowej, Międzyrzeckiej i Lajkonika.
DRUK NR 82
plik mp3 Wynik głosowania 26 VII/87/2019
22.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego w rejonie ul. Biwakowej.
DRUK NR 86

Projekt uchwały w Druku Nr 86 został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. porządku obrad (wniosek Przewodniczącego RM).

- - -
23. Podjęcie sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 89
mp3

Wynik głosowania 27

Wynik głosowania 28

VII/88/2019

Uchwałę podjęto z uwzględnieniem zmiany.

23a.

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej utworzenia miejskiego gabinetu ginekologicznego w Bielsku-Białej organowi właściwemu.
DRUK NR  92

Projekt uchwały w Druku Nr 92 został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. porządku obrad (wniosek Komisji SWiP RM).

plik mp3 Wynik głosowania 29 VII/89/2019 
23b.

Podjęcie w sprawie przekazania petycji dotyczącej podwyżki opłat za dzierżawę działek rekreacyjnych organowi właściwemu.
DRUK NR 93


Projekt uchwały w Druku Nr 93 został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. porządku obrad (wniosek Komisji SWiP RM).
 

plik mp3 Wynik głosowania 30 VII/90/2019 
 
24. Sprawy różne plik mp3 - -
25. Zakończenie obrad plik mp3 - -