LXVI sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej - 21 grudnia 2023

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół sesji RM Zobacz protokół LXVI sesji Rady Miejskiej
z 21 grudnia 2023

Retransmisja sesji RM

Zobacz retransmisję LXVI sesji Rady Miejskiej
Statystyka sesji RM Zobacz statystykę LXVI sesji Rady Miejskiej
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz uchwał LXVI sesji Rady Miejskiej
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP Zobacz/wyszukaj uchwałę Rady Miejskiej w BIP
Stanowiska, rezolucje, apele RM Zobacz stanowiska Rady Miejskiej 2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024
Galeria sesji RM

Zobacz galerię LXVI sesji Rady Miejskiej
fot.

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

-
2.

Uroczyste wręczenie dyplomów o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej”: Pani Grażynie Chorąży, Panu Stanisławowi Janickiemu, Panu Marianowi Wnukowi.

plik mp3 - -
3.

Przyjęcie protokołu LXV sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
4.

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1511 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 5 LXVI/1471/2023
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok.
DRUK NR 1512 – II WERSJA i KOREKTA DO II WERSJI

plik mp3 Wynik głosowania 6 LXVI/1472/2023
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LII/1202/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej udzielanej w 2023 roku z budżetu miasta Bielska-Białej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1513

plik mp3 Wynik głosowania 7 LXVI/1473/2023
8.

Podjęcie uchwały Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1489 (projekt uchwały z uwzględnieniem autopoprawki)

plik mp3 Wynik głosowania 8 LXVI/1474/2023
9.

Podjęcie Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2024 rok.
DRUK NR 1490

plik mp3 Wynik głosowania 9 LXVI/1475/2023
10.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej udzielanej w 2024 roku z budżetu miasta Bielska-Białej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 1514

plik mp3 Wynik głosowania 10 LXVI/1476/2023
11.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Instytut Kultury Miejskiej – Miasto Splotów i nadania jej statutu.
DRUK NR 1518

plik mp3 Wynik głosowania 11 LXVI/1477/2023
12.

Podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Bielska-Białej rodziny repatriantów zamieszkałej w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.
DRUK NR 1506

plik mp3 Wynik głosowania 12 LXVI/1478/2023
13.

Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Bielska-Białej na 2024 rok.
DRUK NR 1496 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 13 LXVI/1479/2023
14.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Bielsku-Białej z 2 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/190/2019 Rady Miejskiej Bielska-Białej z dn. 27 sierpnia 2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, za zasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 1503

plik mp3 Wynik głosowania 14 LXVI/1480/2023
15.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.
DRUK NR 1499

plik mp3 Wynik głosowania 15 LXVI/1481/2023
16.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości zarządzanych przez Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała lub Miasta Bielsko-Biała na prawach powiatu.
DRUK NR 1510

plik mp3 Wynik głosowania 16 LXVI/1482/2023
17.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Przy Torach 21 ozn. jako działka nr 113/4 o pow. 1274 m2 obręb Wapienica, stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, na rzecz Fundacji Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta bonifikaty w wysokości 80% od ustalonej ceny sprzedaży.
DRUK NR 1515

plik mp3 Wynik głosowania 17 LXVI/1483/2023
18.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2. 
DRUK NR 1498

plik mp3 Wynik głosowania 18 LXVI/1484/2023
19.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako dz. 938, obręb Biała Miasto obj. kw BB1B/00003941/6 zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 25 przy ul. Wyzwolenia w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1501

plik mp3 Wynik głosowania 19 LXVI/1485/2023
20.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż kompleksu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała ozn. jako dz. 795, zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 15 oraz ozn. jako dz. 906, zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 17 wraz z dwoma budynkami gospodarczymi, obręb Biała Miasto obj. kw BB1B/00005166/3 przy ul. Łukowej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1502

plik mp3 Wynik głosowania 20 LXVI/1486/2023
21.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego - nr 5 usytuowanego w budynku przy ul. 11 Listopada 23, stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała.
DRUK NR 1507

plik mp3 Wynik głosowania 21 LXVI/1487/2023
22.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka 513/86 o pow. 1356 m2 obręb Aleksandrowice.
DRUK NR 1516

plik mp3 Wynik głosowania 22 LXVI/1488/2023
23.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej przy ul. Juliusza Słowackiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
DRUK NR 1504

plik mp3 Wynik głosowania 23 LXVI/1489/2023
24.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/931/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 1505

plik mp3 Wynik głosowania 24 LXVI/1490/2023
25.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy, między ulicami: Międzyrzecka, Tadeusza Regera, Twórcza.
DRUK NR 1497

plik mp3 Wynik głosowania 25 LXVI/1491/2023
26.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg ul. „Nowo-Piekarskiej” (nazwa robocza) – dla terenu położonego w rejonie ul. Stefana Okrzei.
DRUK NR 1500

plik mp3 Wynik głosowania 26 LXVI/1492/2023
27.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Starym Bielsku i Aleksandrowicach - dla terenów położonych w rejonie ulic: Piastowskiej, Jana Sobieskiego, Piastów Śląskich, Kasztanowej oraz Kazimierza Brodzińskiego i Bukowej.
DRUK NR 1508

plik mp3 Wynik głosowania 27 LXVI/1493/2023
28.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu – w zakresie ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej budynku położonego przy ul. Legionów 30 i 32.
DRUK NR 1509

plik mp3 Wynik głosowania 28 LXVI/1494/2023
29.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług, dla fragmentu terenu oznaczonego symbolem "E", położonego pomiędzy ulicą Tarninową a ulicą Listopadową.
DRUK NR 1517 i AUTOPOPRAWKA

plik mp3

Wynik głosowania 29

Wynik głosowania 30

Wynik głosowania 31

LXVI/1495/2023
30.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
31.

Zamknięcie obrad. 

plik mp3 - -