LXIII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej - 21 września 2023

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół sesji RM Zobacz protokół LXIII sesji Rady Miejskiej z 21 września 2023

Retransmisja sesji RM

Zobacz retransmisję LXIII sesji Rady Miejskiej

Statystyka sesji RM Zobacz statystykę LXIII sesji Rady Miejskiej
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz uchwał LXIII sesji Rady Miejskiej
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP Zobacz/wyszukaj uchwałę Rady Miejskiej w BIP
Stanowiska, rezolucje, apele RM Zobacz stanowiska Rady Miejskiej 2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024
Galeria sesji RM

Zobacz galerię LXIII sesji Rady Miejskiej
fot.

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

-

-
2.

Przyjęcie protokołu LXII sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
3.

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
4.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1429

plik mp3

Wynik głosowania 1

LXIII/1398/2023
5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok.
DRUK NR 1430

plik mp3

Wynik głosowania 2

LXIII/1399/2023
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/1019/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy przez Miasto Bielsko-Biała w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
DRUK NR 1434

plik mp3

Wynik głosowania 3

LXIII/1400/2023
7.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2024.
DRUK NR 1423

plik mp3

Wynik głosowania 4

LXIII/1401/2023
8.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1422

plik mp3

Wynik głosowania 5

LXIII/1402/2023
9.

Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania porozumienia dotyczącego utworzenia wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów.
DRUK NR 1431

plik mp3

Wynik głosowania 6

LXIII/1403/2023
10.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów z Powiatem Bielskim.
DRUK NR 1432

plik mp3

Wynik głosowania 7

LXIII/1404/2023
11.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w szkołach ponadpodstawowych dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2023/2024.
DRUK NR 1435

plik mp3

Wynik głosowania 8

LXIII/1405/2023
12.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej „Lokalny Plan Deinstytucjonalizacji dla Miasta Bielska-Białej do roku 2026”.
DRUK NR 1428

plik mp3

Wynik głosowania 9

LXIII/1406/2023
13.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/624/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej".
DRUK NR 1421

plik mp3 Wynik głosowania 10 LXIII/1407/2023
14.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIV/634/2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
DRUK NR 1433

plik mp3 Wynik głosowania 11 LXIII/1408/2023
15.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 8 maja 2023 roku na Prezydenta Miasta Bielska-Białej w związku z odmową wydania kopii wniosku na podstawie którego dokonano zmiany sposobu użytkowania gruntu pgr 2856/2.
DRUK NR 1424

plik mp3

Wynik głosowania 12

LXIII/1409/2023
16.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 15 maja 2023 roku na Prezydenta Miasta Bielska-Białej w związku z brakiem interwencji dotyczącej likwidacji nielegalnego usypiska.
DRUK NR 1425

plik mp3 Wynik głosowania 13 LXIII/1410/2023
17.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 27 maja 2023 roku na Dyrektora Przedszkola nr 9 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1426

plik mp3 Wynik głosowania 14 LXIII/1411/2023
18.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 26 lipca 2023 roku na Komendanta Straży Miejskiej w Bielsku-Białej
DRUK NR 1427

plik mp3 Wynik głosowania 15 LXIII/1412/2023
19.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
20.

Zamknięcie obrad.

plik mp3 - -