LXII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej - 31 sierpnia 2023

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół sesji RM Zobacz protokół LXII sesji Rady Miejskiej z 31 sierpnia 2023

Retransmisja sesji RM

Zobacz retransmisję LXII sesji Rady Miejskiej

Statystyka sesji RM Zobacz statystykę LXII sesji Rady Miejskiej
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz uchwał LXII sesji Rady Miejskiej
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP Zobacz/wyszukaj uchwałę Rady Miejskiej w BIP
Stanowiska, rezolucje, apele RM Zobacz stanowiska Rady Miejskiej 2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024
Galeria sesji RM

Zobacz galerię LXII sesji Rady Miejskiej
fot.

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

-

-
2.

Przyjęcie protokołu LX sesji Rady Miejskiej i protokołu LXI sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
3.

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
4.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1416

plik mp3 Wynik głosowania 1 LXII/1378/2023
5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok.
DRUK NR 1417

plik mp3 Wynik głosowania 2 LXII/1379/2023
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego.
DRUK NR 1418

plik mp3 Wynik głosowania 3 LXII/1380/2023
7.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2023.
DRUK NR 1412

plik mp3 Wynik głosowania 4 LXII/1381/2023
8.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od dnia 1 września 2023 r.
DRUK NR 1406

plik mp3 Wynik głosowania 5 LXII/1382/2023
9.

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola nr 9 w Bielsku-Białej przy ulicy Elizy Orzeszkowej 7.
DRUK NR 1419

plik mp3 Wynik głosowania 6 LXII/1383/2023
10.

Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 43 w Bielsku-Białej poprzez zmianę siedziby.
DRUK NR 1420

plik mp3 Wynik głosowania 7 LXII/1384/2023
11.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LXI/1374/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Miasta Bielsko-Biała.
DRUK NR 1411

plik mp3 Wynik głosowania 8 LXII/1385/2023
12.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała.
DRUK NR 1407

plik mp3 Wynik głosowania 9 LXII/1386/2023
13.

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
DRUK NR 1410

plik mp3 Wynik głosowania 10 LXII/1387/2023
14.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka 345/317 o pow. 38 m2 obręb Lipnik.
DRUK NR 1413

plik mp3 Wynik głosowania 11 LXII/1388/2023
15.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka 371/46 o pow. 4.409 m2 obręb Aleksandrowice.
DRUK NR 1414

plik mp3 Wynik głosowania 12 LXII/1389/2023
16.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 6.
DRUK NR 1405

plik mp3 Wynik głosowania 13 LXII/1390/2023
17.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 2821/18, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Jakuba Bojki, obręb Lipnik.
DRUK NR 1402

plik mp3 Wynik głosowania 14 LXII/1391/2023
18.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 583/27, 583/33, 583/35, 583/45 i 584/7 o łącznej pow. 969 m², położonej w Bielsku-Białej w rejonie ulic: Henryka Siemiradzkiego i Cieszyńskiej, obręb Górne Przedmieście.
DRUK NR 1403

plik mp3 Wynik głosowania 15 LXII/1392/2023
19.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka nr 496/154 obręb Mikuszowice Śląskie, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.
DRUK NR 1404

plik mp3 Wynik głosowania 16 LXII/1393/2023
20.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Pienińskiej, ul. Chłodnej, ul. Olszowej, ul. Słowiańskiej, ul. Jana Sobieskiego/Okrętowej, ul. Małopolskiej, ks. Piotra Skargi oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 1408

plik mp3 Wynik głosowania 17 LXII/1394/2023
21.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej oraz części nieruchomości gruntowej i części pomieszczeń w budynku, stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, położonych przy ul. Stanisława Mikołajczyka, ul. św. Andrzeja Boboli i ul. Tadeusza Regera 109 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
DRUK NR 1409

plik mp3 Wynik głosowania 18 LXII/1395/2023
22.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wyzwolenia, ul. Piekarskiej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1401

plik mp3 Wynik głosowania 19 LXII/1396/2023
23.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 27 kwietnia 2023 roku na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1415

plik mp3 Wynik głosowania 20 LXII/1397/2023
24.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
25.

Zamknięcie obrad.

plik mp3 - -