LXI sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej - 28 czerwca 2023

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół sesji RM Zobacz protokół LXI sesji Rady Miejskiej z 28 czerwca 2023 r.

Retransmisja sesji RM

Zobacz retransmisję LXI sesji Rady Miejskiej

Statystyka sesji RM Zobacz statystykę LXI sesji Rady Miejskiej
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz uchwał LXI sesji Rady Miejskiej
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP Zobacz/wyszukaj uchwałę Rady Miejskiej w BIP
Stanowiska, rezolucje, apele RM Zobacz stanowiska Rady Miejskiej 2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024
Galeria sesji RM

Zobacz galerię LXI sesji Rady Miejskiej
fot. Paweł Sowa - Wydział Prasowy UM BB

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik głosowania 1
 

Wynik głosowania 2
 

-
2.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1394

plik mp3

Wynik głosowania 3
 

LXI/1368/2023
3.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok.
DRUK NR 1395

plik mp3

Wynik
głosowania 4

 

LXI/1369/2023
4.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/458/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I”. 
DRUK NR 1396

plik mp3

Wynik głosowania 5
 

LXI/1370/2023
5.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1397

plik mp3 Wynik
głosowania 6

 
LXI/1371/2023
6.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bielsko-Biała jako Partnera do projektu U.R.Impact: Prioritizing Social Impact in Urban Regeneration (U.R.Impact: Priorytetowe traktowanie wpływu społecznego w rewitalizacji miast) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT IV.
DRUK NR 1398

plik mp3 Wynik głosowania 7
 
LXI/1372/2023
6a.

Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
DRUK NR 1387 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 8
 
LXI/1373/2023
6b.

Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Miasta Bielsko-Biała.
DRUK NR 1388 - II WERSJA

plik mp3

Wynik głosowania 9

*W protokole sesji uwzględniony głos Radnego Adama Wykręta

LXI/1374/2023
7.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 33 oraz budynkiem gospodarczym, ozn. jako dz. 667/6 o pow. 772 m2 obręb Wapienica, położonej przy ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1386

plik mp3 Wynik głosowania 10 LXI/1375/2023
8.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu – w zakresie ustaleń dotyczących ochrony konserwatorskiej budynku położonego przy ul. 11 Listopada 45.
DRUK NR 1399

plik mp3 Wynik głosowania 11
 
LXI/1376/2023
9.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym – dla obszaru gospodarki odpadami ze składowiskiem odpadów.
DRUK NR 1400

plik mp3 Wynik głosowania 12
 
LXI/1377/2023
10.

Zamknięcie obrad.

plik mp3 - -