LVIII sesja RM - 20 kwietnia 2023

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół LVIII/2023 sesji RM -  20 kwietnia 2023 Protokół do pobrania

Retransmisja sesji RM

Zobacz retransmisję LVIII sesji Rady Miejskiej

Statystyka sesji RM Zobacz statystykę LVIII sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz uchwał LVIII sesji Rady Miejskiej
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
2.

Złożenie ślubowania przez Radną Katarzynę Balicką.

plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

Wynik głosowania 5

-
2a.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej.

DRUK NR 1340

Punkt 2a został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1

plik mp3 Wynik głosowania 6 LVIII/1295/2023
3.

Przyjęcie protokołu LVI sesji Rady Miejskiej i LVII sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
3a.

Oświadczenie Prezydenta Miasta

Punkt 3a został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1

plik mp3 - -
4.

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
5.

Przyjęcie Oceny stanu sanitarnego – informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2022.
SPR. NR 73

plik mp3 Wynik głosowania 7 Rada Miejska
przyjęła Ocenę
6.

Przyjęcie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2022.
SPR. NR 74

plik mp3 Wynik głosowania 8 Rada Miejska
przyjęła Ocenę
7.

Omówienie sytuacji finansowej sportowych klubów zawodowych w mieście Bielsku-Białej.

plik mp3 - -
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1328 ORAZ KOREKTA ZAŁĄCZNIKÓW NR 1 i NR 3

plik mp3 Wynik głosowania 9 LVIII/1296/2023
9.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok.
DRUK NR 1329 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 10 LVIII/1297/2023
10.

Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania zadania Powiatu Bielskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Bielsko-Biała.
DRUK NR 1336

plik mp3 Wynik głosowania 11 LVIII/1298/2023
11.

Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1317

plik mp3 Wynik głosowania 12 LVIII/1299/2023
12.

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1318

plik mp3 Wynik głosowania 13 LVIII/1300/2023
13.

Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 11 im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
DRUK NR 1319

plik mp3 Wynik głosowania 14 LVIII/1301/2023
14.

Podjęcie uchwały w sprawie założenia IX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1320 – II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 15 LVIII/1302/2023
15.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1321 – II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 16 LVIII/1303/2023
16.

Podjęcie uchwały w sprawie założenia VII Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1322 – II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 17 LVIII/1304/2023
17.

Podjęcie uchwały w sprawie włączenia VII Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej do Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1323

plik mp3 Wynik głosowania 18 LVIII/1305/2023
18.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/877/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie utworzenia Bielsko-Bialskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej i nadania mu statutu.
DRUK NR 1324

plik mp3 Wynik głosowania 19 LVIII/1306/2023
19.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała przedszkolach.
DRUK NR 1325

plik mp3 Wynik głosowania 20 LVIII/1307/2023
20.

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo-Gminnemu w Bielsku-Białej zadania publicznego w zakresie planowania, organizacji i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym na obszarze Gminy Bielsko-Biała.
DRUK NR 1335

plik mp3 Wynik głosowania 21 LVIII/1308/2023
20a.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LVI/1275/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody w Bielsku-Białej.

DRUK NR 1338

Punkt 20a został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1

plik mp3 Wynik głosowania 22 LVIII/1309/2023
20b.

Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody w Bielsku-Białej.

DRUK NR 1339

Punkt 20b został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1

plik mp3 Wynik głosowania 23 LVIII/1310/2023
21.

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
DRUK NR 1334

plik mp3 Wynik głosowania 24 LVIII/1311/2023
22.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 2, 3 i 7 oraz lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 5 w budynku przy ul.11 Listopada 23.
DRUK NR 1326

plik mp3 Wynik głosowania 25 LVIII/1312/2023
23.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 787/44, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Bystrzańskiej, obręb Mikuszowice Śląskie.
DRUK NR 1327

plik mp3 Wynik głosowania 26 LVIII/1313/2023
24.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała prawa własności niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 1927/51 o pow. 26 m2 obręb Lipnik.
DRUK NR 1330

plik mp3 Wynik głosowania 27 LVIII/1314/2023
25.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Komorowicach Śląskich, przy północnej granicy miasta, pomiędzy ulicami Katowicką i Warszawską.
DRUK NR 1337

plik mp3 Wynik głosowania 28 LVIII/1315/2023
26.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 16 grudnia 2022 roku na Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 17 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1331

plik mp3 Wynik głosowania 29 LVIII/1316/2023
27.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 9 stycznia 2023 roku na Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1332

plik mp3 Wynik głosowania 30 LVIII/1317/2023
28.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 9 lutego 2023 roku na Dyrektora Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1333

plik mp3 Wynik głosowania 31 LVIII/1318/2023
29.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
30. Zamknięcie obrad.  ­ plik mp3 - -