LIV sesja RM - 2 lutego 2023

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół LIV/2023 sesji RM -  2 lutego 2023 Protokół do pobrania

Retransmisja LIV sesji RM

Zobacz retransmisję LIV sesji Rady Miejskiej
Statystyka LIV sesji  Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

-
2.

Przyjęcie protokołu LII sesji Rady Miejskiej i LIII sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 -  
3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej. plik mp3 -  
3a.

Przyjęcie sprawozdania Nr ZK.5510.1.2023.KM Prezydenta Miasta Bielska-Białej i Starosty Powiatu Bielskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego za 2022 rok.
SPR. NR 69 – PO POPRAWCE

Sprawozdanie zostało wprowadzone do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 5 Rada Miejska przyjęła sprawozdanie
4.

Podjęcie uchwały w sprawie jubileuszu 300-lecia nadania praw miejskich Białej.
DRUK NR 1259

plik mp3

Wynik głosowania 6 został anulowany. Głosowanie zostało powtórzone.

Wynik głosowania 7

LIV/1225/2023
5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1266

plik mp3 Wynik głosowania 8 LIV/1226/2023
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok.
DRUK NR 1267
plik mp3 Wynik głosowania 9 LIV/1227/2023
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/1162/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Bielsko-Biała.
DRUK NR 1258

plik mp3 Wynik głosowania 10 LIV/1228/2023
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola nr 9 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1245

plik mp3 Wynik głosowania 11 LIV/1229/2023
9.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 43 w Bielsku-Białej poprzez zmianę siedziby.
DRUK NR 1244

plik mp3 Wynik głosowania 12 LIV/1230/2023
10.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 11 im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
DRUK NR 1247

plik mp3 Wynik głosowania 13 LIV/1231/2023
11.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1248

plik mp3 Wynik głosowania 14 LIV/1232/2023
12.

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespołu Placówek Dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL” w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1256

plik mp3 Wynik głosowania 15 LIV/1233/2023
13.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla terenu miasta Bielska-Białej ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
DRUK NR 1268

plik mp3 Wynik głosowania 16 LIV/1234/2023
13a.

Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Bielsku-Białej.
DRUK NR 1271

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 17 LIV/1235/2023
14.

Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr XXI/506/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DRUK NR 1264

plik mp3 Wynik głosowania 18 LIV/1236/2023
15.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/502/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”.
DRUK NR 1251

plik mp3 Wynik głosowania 19 LIV/1237/2023
16.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/684/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zasad finansowania zadań związanych z ochroną środowiska na terenie miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1270

plik mp3 Wynik głosowania 20 LIV/1238/2023
17.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2023 r.
DRUK NR 1263

plik mp3 Wynik głosowania 21 LIV/1239/2023
18.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości zarządzanych przez Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała lub Miasta Bielsko-Biała na prawach powiatu.
DRUK NR 1262

plik mp3 Wynik głosowania 22 LIV/1240/2023
19.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/796/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 4962/6 o pow. 405 m², położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Polnej, obręb Lipnik.
DRUK NR 1257

plik mp3 Wynik głosowania 23 LIV/1241/2023
20.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/575/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 września 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała w skład której wchodzą działki oznaczone jako dz. 248/5 o pow. 585 m², dz. 248/9 o pow. 173 m² położonej w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej / Lipnickiej, w drodze przetargu.
DRUK NR 1260

plik mp3 Wynik głosowania 24 LIV/1242/2023
21.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 3342/1, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lajkonika, obręb Wapienica
DRUK NR 1252

plik mp3 Wynik głosowania 25 LIV/1243/2023
22.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 273/16, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Laurowej, obręb Komorowice Krakowskie.
DRUK NR 1246

plik mp3 Wynik głosowania 26 LIV/1244/2023
23.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała udziałów w prawie własności niezabudowanej nieruchomości  ozn. jako dz. 2465/2 o pow. 544 m2 obręb Straconka.
DRUK NR 1269 – II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 27 LIV/1245/2023
24.

Podjęcie uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
DRUK NR 1265

plik mp3

Wynik głosowania 28

Wynik głosowania 29

Wynik głosowania 30

Wynik głosowania 31

Wynik głosowania 32

Wynik głosowania 33

Wynik głosowania 34

Wynik głosowania 35

Wynik głosowania 36

Wynik głosowania 37

Wynik głosowania 38

Wynik głosowania 39

Wynik głosowania 40

Wynik głosowania 41

Wynik głosowania 42

Wynik głosowania 43

Wynik głosowania 44

Wynik głosowania 45

Wynik głosowania 46

Wynik głosowania 47

Wynik głosowania 48

Wynik głosowania 49

Wynik głosowania 50

Wynik głosowania 51

LIV/1246/2023
25.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XX/524/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie potoku Kamienickiego II, między al. Gen. Władysława Andersa i ul. Gościnną.
DRUK NR 1255

plik mp3 Wynik głosowania 52 LIV/1247/2023
26.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Starym Bielsku, w rejonie ulicy Gwarków.
DRUK NR 1253

plik mp3 Wynik głosowania 53 LIV/1248/2023
27.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie mieszkalnictwa w Lipniku obejmującego teren w rejonie ulic: Odrzańskiej, Żeleńskiego i Leśnej - w zakresie stref infrastruktury elektroenergetycznej.
DRUK NR 1254

plik mp3 Wynik głosowania 54 LIV/1249/2023
28.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług zmieniającego miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 1261

plik mp3 Wynik głosowania 55 LIV/1250/2023
29.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
30.

Zamknięcie obrad.

plik mp3 - -