IV sesja - 22 stycznia 2019

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół IV/2019 sesji RM -  22 stycznia 2019 Protokół do pobrania

Retransmisja IV sesji RM

Zobacz retransmisję IV sesji Rady Miejskiej

Statystyka IV sesji RM Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum transmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum transmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej plik mp3 - -
2. Złożenie ślubowania przez Radnego.
(Dot. Pana Piotra Kochowskiego)    
plik mp3 - -
3. Przyjęcie protokołu III sesji Rady Miejskiej. plik mp3 - -
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej. plik mp3 - -
5. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. plik mp3 - -
6. Przyjęcie sprawozdania Nr ZK.551.5.2018.MC Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. z działalności za 2018 rok.
SPR. NR 1
plik mp3 Wyniki głosowania 1 -
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie stałych Komisji Rady Miejskiej. 
DRUK NR 39
plik mp3 Wyniki głosowania 2 IV/26/2019
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok. 
DRUK NR 36
plik mp3 Wyniki głosowania 3 IV/27/2019
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2019 rok. 
DRUK NR 37
plik mp3 Wyniki głosowania 4 IV/28/2019
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 38
plik mp3 Wyniki głosowania 5 IV/29/2019
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL”. 
DRUK NR 34 - II WERSJA
plik mp3 Wyniki głosowania 6 IV/30/2019
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL”. 
DRUK NR 35
plik mp3 Wyniki głosowania 7 IV/31/2019
13. Podjęcie uchwały w sprawie projektu planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała oraz określenia granic ich obwodów, z uwzględnieniem szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące. 
DRUK NR 30
plik mp3 Wyniki głosowania 8 IV/32/2019
14. Podjęcie uchwały w sprawie projektu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w Bielsku-Białej, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. 
DRUK NR 31
plik mp3 Wyniki głosowania 9 IV/33/2019
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/107/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu oświaty. 
DRUK NR 32
plik mp3 Wyniki
głosowania 10
IV/34/2019
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/768/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Wita Stwosza, obręb 4 Górne Przedmieście z jednoczesną sprzedażą usytuowanego na ww. budynku nr 1a. 
DRUK NR 28
plik mp3 Wyniki
głosowania 11
IV/35/2019
17. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kamienica, pomiędzy cmentarzem komunalnym, cmentarzem parafialnym i ulicą Karpacką. 
DRUK NR 33
plik mp3

Wyniki
głosowania 12

Wyniki
głosowania 13

IV/36/2019
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 5 października 2018 r. Pani T_____ N_____ na dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Stanisława Maczka w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 29
  Wynik
głosowania 14
IV/37/2019
19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta. 
DRUK NR 19
plik mp3 Wynik
głosowania 15
IV/38/2019
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 20
plik mp3 Wynik
głosowania 16
IV/39/2019
21. Sprawy różne.  plik mp3 - -
22. Zakończenie obrad. plik mp3 - -