XXIV sesja - 29 października 2020

Protokół XXIV sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej VIII kadencji

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Data sesji Nr sesji Plik z protokołem (pdf)
29.10.2020  XXIV/2020 Protokół do pobrania

Retransmisja XXIV sesji RM dostępna pod tym linkiem: https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/0nnYElh1kWKCwvp

Wyszukiwarka uchwał RM w BIP: https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

-

-
2.

Przedstawienie porządku obrad.

plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

-
3.

Informacja Prezydenta Miasta Bielska-Białej dotycząca funkcjonowania i kosztów transportu publicznego w 2020 r. wynikających z epidemii SARS COV-2.

plik mp3 - -
4.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/189/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała przedszkolach.
DRUK NR 611

plik mp3 Wynik głosowania 3 XXIV/603/2020
5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 612

plik mp3 Wynik głosowania 4 XXIV/604/2020
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok.
DRUK NR 613

plik mp3 Wynik głosowania 5 XXIV/605/2020
7.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
DRUK NR 614

plik mp3

Wynik głosowania 6

XXIV/606/2020
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których zostaną wykonane remonty elewacji. 
DRUK NR 615

plik mp3 Wynik głosowania  7 XXIV/607/2020
9.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/564/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 września 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Bielsku-Białej oraz nadania jej statutu.
DRUK NR 616

plik mp3 Wynik głosowania 8 XXIV/608/2020
10.

Podjęcie uchwały w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej z Centrum Usług Wspólnych oraz nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.
DRUK NR 617

plik mp3 Wynik głosowania 9 XXIV/609/2020
11.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/998/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Oświaty w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 618

plik mp3 Wynik głosowania 10 XXIV/610/2020
12.

Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej oraz organizacyjnej jednostek organizacyjnych Miasta Bielsko-Biała.
DRUK NR 619

plik mp3 Wynik głosowania 11 XXIV/611/2020
12a.

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
DRUK NR 623
Punkt 12a został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 2.

plik mp3 Wynik głosowania 12 XXIV/612/2020
12b.

Sprawy różne.
Punkt 12b został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 2.

plik mp3 - -
13.

Zamknięcie obrad.

plik mp3 - -