XVIII sesja - 28 kwietnia 2020

Protokół XVIII sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej VIII kadencji

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Data sesji Nr sesji Plik z protokołem (pdf)
28.04.2020  XVIII/2020 Protokół do pobrania

Retransmisja XVIII sesji RM dostępna pod tym linkiem: https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/BjiDUaH41ldE43Y

Wyszukiwarka uchwał RM w BIP: https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - cz.1

plik mp3 - cz.2

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

-
2.

Przyjęcie protokołu XVII sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
3. 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
(Pobierz)

plik mp3 - -
3a.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu sprzeciwiającego się planowanej likwidacji dyspozytorni medycznej funkcjonującej przy Bielskim Pogotowiu Ratunkowym w Bielsku-Białej.
DRUK NR 439

Punkt 3a  został wprowadzony do porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 5

XVIII/401/2020

Uchwałę podjęto wraz ze zgłoszoną autopoprawką

4.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 433 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 6 XVIII/402/2020
5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok.
DRUK NR 434 - II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 7 XVIII/403/2020
5a.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/306/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
DRUK NR 435

Punkt 5a  został wprowadzony do porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 8 XVIII/404/2020
6.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w „Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)".
DRUK NR 422

plik mp3 Wynik głosowania 9 XVIII/405/2020
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta.
DRUK NR 429

Punkt 7  został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

- - -
8.

Podjęcie uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.
DRUK NR 432

plik mp3 - cz.1

plik mp3 - cz.2

Wynik głosowania 10 XVIII/406/2020
8a.

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.406.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.
DRUK NR 436

Punkt 8a  został wprowadzony do porządku obrad - w drodze głosowania
w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 11 XVIII/407/2020
9.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2020.
DRUK NR 430

plik mp3 Wynik głosowania 12 XVIII/408/2020
10.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 883/19 obręb Aleksandrowice, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Szarotki.
DRUK NR 383

plik mp3 Wynik głosowania 13 XVIII/409/2020
11.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 4058/6, 4052/1, 4052/4, położonej w rejonie ul. Orchidei obręb Lipnik.
DRUK NR 391

plik mp3 Wynik głosowania 14 XVIII/410/2020
12.

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 1913/13 o pow. 52 m2 obręb Stare Bielsko.
DRUK NR 401

plik mp3 Wynik głosowania 15 XVIII/411/2020
13.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta na prawach powiatu Bielska-Białej niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 1913/12 o pow. 152 m2 obręb Stare Bielsko.
DRUK NR 402

plik mp3 Wynik głosowania 16 XVIII/412/2020
14.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości ozn. jako działka 1067/14 obręb Kamienica na nieruchomość ozn. jako działka 1067/16 obręb Kamienica.
DRUK NR 404

plik mp3 Wynik głosowania 17 XVIII/413/2020
15.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 589/15, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Browarnej, obręb Górne Przedmieście.
DRUK NR 408

plik mp3 Wynik głosowania 18 XVIII/414/2020
16.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bielska-Białej niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka 1810/13 o pow. 4179 m2 obręb Kamienica.
DRUK NR 410

plik mp3 Wynik głosowania 19 XVIII/415/2020
17.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
18.

Zakończenie obrad.

plik mp3 - -