XVI sesja - 18 lutego 2020

Protokół XVI sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej VIII kadencji

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Data sesji Nr sesji Plik z protokołem (pdf)
18.02.2020  XVI/2020 Protokół do pobrania

Retransmisja XVI sesji RM dostępna pod tym linkiem: https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/rutFEk24tiezbEB

Wyszukiwarka uchwał RM w BIP: https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

Wynik głosowania 3

Wynik głosowania 4

-
2.

Przyjęcie protokołu XV sesji Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
3. 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.
(Pobierz)

plik mp3 - -
4.

Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.

plik mp3 - -
4a.

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa.
DRUK NR 384

plik mp3

Wynik głosowania  5

Wynik głosowania 6

XVI/348/2020
4b.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa.
DRUK NR 385

plik mp3_cz.1
plik mp3_cz.2

Wynik głosowania 7  XVI/349/2020
5.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
DRUK NR 378 
(Kontynuacja punktu 5. w dalszej części sesji: cz.1 z 3)

plik mp3 Wynik głosowania 8 -
6.

Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r.  - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 373 - II WERSJA 
(Kontynuacja punktu 6. w dalszej części sesji: cz.1 z 2)

plik mp3 - -
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
DRUK NR 378 
(Kontynuacja punktu 5.: cz. 2 z 3)
plik mp3 Wynik głosowania 9 -
6.

Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r.  - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 373 - II WERSJA 
(Kontynuacja punktu 6.: cz.2 z 2)

plik mp3 Wynik głosowania 10 XVI/350/2020
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok.
DRUK NR 374
plik mp3 Wynik głosowania 11 XVI/351/2020
8.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej".
DRUK NR 358
Punkt 8  został zdjęty z porządku obrad - w drodze głosowania w punkcie 1.

- - -
9.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu miasta Bielska-Białej na realizację zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych”.
DRUK NR 375
(Kontynuacja punktu 9. w dalszej części sesji: cz.1 z 2)

plik mp3 - -
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
DRUK NR 378 
(Kontynuacja punktu 5.: cz. 3 z 3)
plik mp3 Wynik głosowania 12 XVI/352/2020
9

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu miasta Bielska-Białej na realizację zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych”.
DRUK NR 375
(Kontynuacja punktu 9.: cz.2 z 2)

plik mp3 Wynik głosowania 13  XVI/353/2020
10. Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych" na rok 2020.
DRUK NR 376 
plik mp3 Wynik głosowania 14  XVI/354/2020
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice w nowym kształcie.
DRUK NR 353 
plik mp3 Wynik głosowania 15  XVI/355/2020
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica w nowym kształcie.
DRUK NR 354 
plik mp3 Wynik głosowania 16  XVI/356/2020
13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącego w skład Bielskiego Centrum Edukacji w Bielsku-Białej poprzez utworzenie w tej placówce Branżowej Szkoły II Stopnia
DRUK NR 355
plik mp3 Wynik głosowania 17  XVI/357/2020
13a.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej poprzez zmianę siedziby.
DRUK NR 359
Punkt 13a  został wprowadzony do porządku obrad - w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 18  XVI/358/2020
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji frontowej kamienicy przy ul. 3 Maja 29 w Bielsku-Białej dla właściciela nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja 29 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 360
plik mp3 Wynik głosowania 19  XVI/359/2020
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji frontowej i bocznej kamienicy przy ul. 11 Listopada 19 w Bielsku-Białej dla właściciela nieruchomości położonej przy ul. 11 Listopada 19 w Bielsku-Białej - osoby fizycznej 
DRUK NR 361
plik mp3 Wynik głosowania 20  XVI/360/2020
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski dachu w tym: wymiana uszkodzonych elementów więźby, wymiana pokrycia z papy na blachę na rąbek stojący, wymiana rynien, montaż okien połaciowych, remont czap kominowych, ocieplenie dachu w kamienicy przy ul. Adama Mickiewicza 19/ul. Henryka Sienkiewicza 4 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Adama Mickiewicza 19/ ul. Henryka Sienkiewicza 4 w Bielsku-Białej - osób fizycznych.
DRUK NR 362
plik mp3 Wynik głosowania 21  XVI/361/2020
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski balkonu nad wejściem głównym, bramy wejściowej oraz polichromii ściennych i sufitowych w sieni w willi Karola Korna znajdującej się przy ul. Adama Mickiewicza 21 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Adama Mickiewicza 21 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 363
plik mp3 Wynik głosowania 22 XVI/362/2020
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski dachu w tym: wymiana skorodowanych elementów więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, malowanie dachu, przemurowanie kominów, naprawa połaci dachowej - przemurowanie luźnych cegieł, attyk i gzymsów, uzupełnienie brakujących spoin w kamienicy przy ul. Ratuszowej 2 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Ratuszowej 2 w Bielsku-Białej - osób fizycznych.
DRUK NR 364 
plik mp3 Wynik głosowania 23 XVI/363/2020
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski wszystkich elewacji wraz ze stolarką okienną i drzwiową oraz klatką schodową kamienicy przy ul. Targowej 2 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Targowej 2 w Bielsku-Białej - osób fizycznych.
DRUK NR 365
plik mp3 Wynik głosowania 24 XVI/364/2020
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski polegający na: remoncie elewacji tylnej, wymianie stolarki okiennej, konserwacji portali kamiennych, murów, ścian ogrodzenia, osuszeniu piwnic oraz wykonaniu iniekcji w budynku znajdującym się przy ul. Władysława Orkana 20 w Bielsku-Białej dla właściciela nieruchomości położonej przy ul. Władysława Orkana 20 w Bielsku-Białej – osoby fizycznej.
DRUK NR 366
plik mp3 Wynik głosowania 25 XVI/365/2020
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski części klatki schodowej wraz z naświetlem w kamienicy przy pl. Rynek 27 w Bielsku-Białej dla właściciela nieruchomości przy pl. Rynek 27 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 367
plik mp3 Wynik głosowania 26 XVI/366/2020
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na izolację fundamentów i remont klatki schodowej w budynku przy pl. Rynek 31 w Bielsku-Białej dla właściciela nieruchomości położonej przy pl. Rynek 31 w Bielsku-Białej - osoba fizyczna.
DRUK NR 368
plik mp3 Wynik głosowania 27 XVI/367/2020
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji frontowej kościoła im. Marcina Lutra przy ul. Stanisława Staszica 2 w Bielsku-Białej dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białej.
DRUK NR 369
plik mp3 Wynik głosowania 28 XVI/368/2020
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elementów kamiennych strefy cokołowej katedry pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej.
DRUK NR 370
plik mp3 Wynik głosowania 29 XVI/369/2020
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski sekcji brzmieniowej i traktury II manuału, przegląd i uszczelnienie systemu powietrznego instrumentu organowego znajdującego się w kościele Zbawiciela przy pl. ks. Marcina Lutra 12 w Bielsku-Białej dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku.
DRUK NR 371
plik mp3 Wynik głosowania 30 XVI/370/2020
26. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Weteran Plus”.
DRUK NR 356
plik mp3 Wynik głosowania 31 XVI/371/2020
27. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
DRUK NR 357
plik mp3 Wynik głosowania 32 XVI/372/2020
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 592/41 obręb Górne Przedmieście, położonej w Bielsku-Białej przy ul. gen. Kazimierza Pułaskiego.
DRUK NR 372
plik mp3 Wynik głosowania 33 XVI/372/2020
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/83/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług dla terenu obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą Międzyrzecką, Bohaterów Monte Cassino i granicą miasta oraz oczyszczalni ścieków w Bielsku-Białej.
DRUK NR 377
plik mp3 Wynik głosowania 34 XVI/374/2020
30. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego dotyczącej nagrywania i publicznego udostępniania przebiegu posiedzeń wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej od 1 stycznia 2020 roku za niezasługującą na uwzględnienie.
DRUK NR 379
plik mp3 Wynik głosowania 35 XVI/375/2020
31. Podjęcie uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi z 27 listopada 2019 r. pani M. P. na działalność dyrektora Przedszkola nr 29 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 380 - II WERSJA
plik mp3 Wynik głosowania 36 XVI/376/2020
32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 12 grudnia 2019 r. pana Tomasza Jórdeczki* na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 381
*) Prezes Zarządu, Dyrektor Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (zapis § 1 projektu uchwały)
plik mp3 Wynik głosowania 37 XVI/377/2020
33. Sprawy różne plik mp3 - -
34. Zakończenie obrad plik mp3 - -