XLII sesja Rady Miejskiej - 3 marca 2022 r.

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2023

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XLII/2022 sesji RM - 3 marca 2022 Protokół do pobrania
Statystyka sesji  Zobacz

Retransmisja XLII sesji RM

https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/7EyKFBmEMyEBSPp
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2023

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

Plik mp3

Wynik głosowania 1

-
1a.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia solidarności z Narodem Ukraińskim.
DRUK NR 994

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

Plik mp3 Wynik głosowania 2 XLII/974/2022
2.

Wręczenie Pani Danucie Bobie dyplomu o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej”.

Plik mp3 -  
3.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/913/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 990 DRUK NR 990 – KOREKTA ZAŁ. NR 2 i NR 3

Plik mp3 Wynik głosowania 3 XLII/975/2022
4.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2022 rok.
DRUK NR 991

Plik mp3 Wynik głosowania 4 XLII/976/2022
5. Zamknięcie obrad. Plik mp3 - -