XII sesja - 22 października 2019

Protokół XII sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej VIII kadencji

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Data sesji Nr sesji Plik z protokołem (pdf)
22.10.2019  XII/2019 Protokół do pobrania

Retransmisja XII sesji RM dostępna pod tym linkiem: https://lajfytv.pl/sesja-rady-miejskiej-w-bielsku-bialej/transmisja

Wyszukiwarka uchwał RM w BIP: https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej plik mp3

Głosowanie 1
(zostało powtórzone przez Przewodniczącego RM)

Wynik głosowania 2
Wynik głosowania 3
Wynik głosowania 4
Wynik głosowania 5

-
1a. Złożenie ślubowania przez Radnych
Punkt 1a wprowadzono do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.
plik mp3 - -
2.

Wykład prof. dr hab. n. med. Lecha Polońskiego – Kierownika III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, pt. „Wpływ smogu na choroby układu krążenia”.

plik mp3 -
3. Przyjęcie protokołu XI sesji Rady Miejskiej. plik mp3 - -
4.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

plik mp3 - -
5.

Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.

plik mp3 - -
6.

Przyjęcie sprawozdania Nr MGR.0057.2.2019.JZ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/572/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony w III kwartale 2019 r.
SPR. NR 24

plik mp3

Wynik głosowania 6

-
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok.
DRUK NR 255

plik mp3 Wynik głosowania 7 XII/218/2019
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 254

plik mp3 Wynik głosowania 8 XII/219/2019
9.

Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na podstawie Raportu za rok 2018 oraz prognozy na lata 2019-2021.
DRUK NR 247

plik mp3 Wynik głosowania 9 XII/220/2019
10.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Adaptacji Miasta Bielska-Białej do zmian klimatu do roku 2030”.
DRUK NR 244

plik mp3 Wynik głosowania 10  XII/221/2019
11.

Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 249

plik mp3 Wynik głosowania 11 XII/222/2019
12.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/465/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
DRUK NR 245

plik mp3 Wynik głosowania 12 XII/223/2019
13.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 246

plik mp3 Wynik głosowania 13 XII/224/2019
14.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 250

plik mp3 Wynik głosowania 14 XII/225/2019
15.

Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej poprzez likwidację w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
DRUK NR 215

plik mp3 Wynik głosowania 15 XII/226/2019
16.

Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
DRUK NR 224

plik mp3 Wynik głosowania 16 XII/227/2019
17.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
DRUK NR 225
(kontynuacja punktu w dalszej części)

plik mp3

Wynik głosowania 17

Wynik głosowania 18

Wynik głosowania 19

-
17a.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej.
DRUK NR 263
Punkt 17a wprowadzono do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 20 XII/228/2019
17b.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Bielska-Białej.
DRUK NR 264
Punkt 17b wprowadzono do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.
(kontynuacja punktu w dalszej części)

- - -
18.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej.
DRUK NR 226

plik mp3 Wynik głosowania 21 XII/229/2019
19.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej.
DRUK NR 227

plik mp3 Wynik głosowania 22 XII/230/2019
20.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 228

plik mp3 Wynik głosowania 23 XII/231/2019
21.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 229

plik mp3 Wynik głosowania 24 XII/232/2019
22.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej.
DRUK NR 230

plik mp3 Wynik głosowania 25 XII/233/2019
23.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 231

plik mp3 Wynik głosowania 26 XII/234/2019
24.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej w czteroletnie VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 232

plik mp3 Wynik głosowania 27 XII/235/2019
25.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej w Bielsku-Białej w pięcioletnie Technikum nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 233

plik mp3 Wynik głosowania 28 XII/236/2019
26.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej w pięcioletnie Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej.
DRUK NR 234

plik mp3 Wynik głosowania 29 XII/237/2019
27.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej w pięcioletnie Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 235

plik mp3 Wynik głosowania 30 XII/238/2019
28.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej w pięcioletnie Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 236

plik mp3 Wynik głosowania 31 XII/239/2019
29.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej w pięcioletnie Technikum nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.
DRUK NR 237

plik mp3 Wynik głosowania 32 XII/240/2019
30.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 7 w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej w pięcioletnie Technikum nr 7 w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej.
DRUK NR 238

plik mp3 Wynik głosowania 33 XII/241/2019
31.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 8 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w pięcioletnie Technikum nr 8 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.
DRUK NR 239

plik mp3 Wynik głosowania 34 XII/242/2019
32.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 11 w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej w pięcioletnie Technikum nr 11 w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej.
DRUK NR 240

plik mp3 Wynik głosowania 35 XII/243/2019
33.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bielsku-Białej w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 241

plik mp3 Wynik głosowania 36 XII/244/2019
34.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku-Białej w Centrum Kształcenia Zawodowego
w Bielsku-Białej.
DRUK NR 242

plik mp3 Wynik głosowania 37 XII/245/2019
35.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia zespołu placówek pn. „Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego”. 
DRUK NR 243

plik mp3 Wynik głosowania 38 XII/246/2019
36.

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, nauczycielom przedszkoli, szkół oraz placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.
DRUK NR 251
(kontynuacja punktu w dalszej części)

plik mp3

- -
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
DRUK NR 225
(kontynuacja punktu)
 
plik mp3 Wynik głosowania 39 XII/247/2019
36.

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, nauczycielom przedszkoli, szkół oraz placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała.
DRUK NR 251
(kontynuacja punktu)

plik mp3 Wynik głosowania 40 XII/248/2019
17b.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Bielska-Białej.
DRUK NR 264
Punkt 17b wprowadzono do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.
(kontynuacja punktu w dalszej części)

plik mp3 - -
37.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 720/1, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Przepiórek, obręb Straconka. 
DRUK NR 220
(kontynuacja punktu w dalszej części)

plik mp3

-

-
17b.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Bielska-Białej.
DRUK NR 264
Punkt 17b wprowadzono do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.
(kontynuacja punktu)

plik mp3 Wynik głosowania 41 XII/249/2019
37.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 720/1, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Przepiórek, obręb Straconka. 
DRUK NR 220
(kontynuacja punktu)

plik mp3

Wynik głosowania 42

Wynik głosowania 43

Uchwała nie została podjęta z uwagi na wynik głosowania.
38.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 370/15, położonej przy ul. Pokoju obręb Olszówka Dolna.
DRUK NR 253

plik mp3 Wynik głosowania 44 XII/250/2019
39.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, które wymagają sprostowania oczywistych omyłek.
DRUK NR 248

plik mp3 Wynik głosowania 45 XII/251/2019
40.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego zakaz zabudowy dla obszarów położonych w dolinie rzeki Niwki.
DRUK NR 252

plik mp3 Wynik głosowania 46 XII/252/2019
40a.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Józefa Lompy, Cieszyńskiej, gen. Władysława Sikorskiego.
DRUK NR 261
Punkt 40a wprowadzono do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 47 XII/253/2019
40b.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w rejonie ulic: Cieszyńskiej i Światopełka.
DRUK NR 257
Punkt 40b wprowadzono do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 48 XII/254/2019
40c.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Biwakowej.
DRUK NR 258
Punkt 40c wprowadzono do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 49 XII/255/2019
40d.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie drogi S1, ulicy Górskiej oraz ulicy Zawodzie w obrębie Straconka.
DRUK NR 259
Punkt 40d wprowadzono do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 50 XII/256/2019
40e.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Orchidei i ul. Czeremchowej, w obrębie Hałcnów.
DRUK NR 260
Punkt 40e wprowadzono do porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1.

plik mp3 Wynik głosowania 51 XII/257/2019
41.

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji dotyczącej uciążliwości związanych z użytkowaniem drogi ekspresowej S52 (według aktualnie obowiązującego nazewnictwa) w rejonie ulic: Braterska, Siostrzana oraz Boczna w Bielsku-Białej oraz o podjęcie działań zmierzających do budowy ekranów akustycznych.
DRUK NR 256

plik mp3 Wynik głosowania 52 XII/258/2019
42.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 czerwca 2019 r. Pani K. R. na Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej.
DRUK NR 223 – II WERSJA

plik mp3 Wynik głosowania 53 XII/259/2019
43.

Sprawy różne.

plik mp3 - -
44.

Zakończenie obrad.

plik mp3 - -