IV sesja - 22 stycznia 2019

Protokół IV sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej VIII kadencji

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji dostępne są w Biuletynie Informacji publicznej pod adresem https://bip.um.bielsko.pl

Data sesji Nr sesji Plik z protokołem (pdf)
22.01.2019 IV/2019 Protokół do pobrania

Retransmisja IV sesji RM dostępna pod tym linkiem: https://umbielsko.smarthost.pl/sesje/index.php/s/QIGQY13TM3zraxA

Wyszukiwarka uchwał RM w BIP: https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej plik mp3 - -
2. Złożenie ślubowania przez Radnego.
(Dot. Pana Piotra Kochowskiego)    
plik mp3 - -
3. Przyjęcie protokołu III sesji Rady Miejskiej. plik mp3 - -
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej. plik mp3 - -
5. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. plik mp3 - -
6. Przyjęcie sprawozdania Nr ZK.551.5.2018.MC Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. z działalności za 2018 rok.
SPR. NR 1
plik mp3 Wyniki głosowania 1 -
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie stałych Komisji Rady Miejskiej. 
DRUK NR 39
plik mp3 Wyniki głosowania 2 IV/26/2019
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok. 
DRUK NR 36
plik mp3 Wyniki głosowania 3 IV/27/2019
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2019 rok. 
DRUK NR 37
plik mp3 Wyniki głosowania 4 IV/28/2019
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 38
plik mp3 Wyniki głosowania 5 IV/29/2019
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL”. 
DRUK NR 34 - II WERSJA
plik mp3 Wyniki głosowania 6 IV/30/2019
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL”. 
DRUK NR 35
plik mp3 Wyniki głosowania 7 IV/31/2019
13. Podjęcie uchwały w sprawie projektu planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała oraz określenia granic ich obwodów, z uwzględnieniem szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące. 
DRUK NR 30
plik mp3 Wyniki głosowania 8 IV/32/2019
14. Podjęcie uchwały w sprawie projektu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w Bielsku-Białej, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. 
DRUK NR 31
plik mp3 Wyniki głosowania 9 IV/33/2019
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/107/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu oświaty. 
DRUK NR 32
plik mp3 Wyniki
głosowania 10
IV/34/2019
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/768/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Wita Stwosza, obręb 4 Górne Przedmieście z jednoczesną sprzedażą usytuowanego na ww. budynku nr 1a. 
DRUK NR 28
plik mp3 Wyniki
głosowania 11
IV/35/2019
17. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kamienica, pomiędzy cmentarzem komunalnym, cmentarzem parafialnym i ulicą Karpacką. 
DRUK NR 33
plik mp3

Wyniki
głosowania 12

Wyniki
głosowania 13

IV/36/2019
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 5 października 2018 r. Pani T_____ N_____ na dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Stanisława Maczka w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 29
  Wynik
głosowania 14
IV/37/2019
19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta. 
DRUK NR 19
plik mp3 Wynik
głosowania 15
IV/38/2019
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 20
plik mp3 Wynik
głosowania 16
IV/39/2019
21. Sprawy różne.  plik mp3 - -
22. Zakończenie obrad. plik mp3 - -