IV sesja - 22 stycznia 2019

Protokół IV sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej VIII kadencji

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji dostępne są w Biuletynie Informacji publicznej pod adresem https://bip.um.bielsko.pl

Data sesji Nr sesji Plik z protokołem (pdf)
22.01.2019 IV/2019 Protokół do pobrania

Retransmisja IV sesji RM dostępna pod tym linkiem: https://lajfytv.pl/sesja-rady-miejskiej-w-bielsku-bialej/238/iv-sesja-rady-miejskiej-w-bielsku-bialej
Link do wyszukiwarki uchwał RM w BIP: https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html

Punkt porządku obrad Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy (mp3) Wyniki głosowania Nr podjętej uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej plik mp3    
2. Złożenie ślubowania przez Radnego.
(Dot. Pana Piotra Kochowskiego)    
plik mp3    
3. Przyjęcie protokołu III sesji Rady Miejskiej. plik mp3    
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej. plik mp3    
5. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. plik mp3    
6. Przyjęcie sprawozdania Nr ZK.551.5.2018.MC Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. z działalności za 2018 rok.
SPR. NR 1
plik mp3 Wyniki głosowania 1  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie stałych Komisji Rady Miejskiej. 
DRUK NR 39
plik mp3 Wyniki głosowania 2 IV/26/2019
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok. 
DRUK NR 36
plik mp3 Wyniki głosowania 3 IV/27/2019
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2019 rok. 
DRUK NR 37
plik mp3 Wyniki głosowania 4 IV/28/2019
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 38
plik mp3 Wyniki głosowania 5 IV/29/2019
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL”. 
DRUK NR 34 - II WERSJA
plik mp3 Wyniki głosowania 6 IV/30/2019
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL”. 
DRUK NR 35
plik mp3 Wyniki głosowania 7 IV/31/2019
13. Podjęcie uchwały w sprawie projektu planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała oraz określenia granic ich obwodów, z uwzględnieniem szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące. 
DRUK NR 30
plik mp3 Wyniki głosowania 8 IV/32/2019
14. Podjęcie uchwały w sprawie projektu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w Bielsku-Białej, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bielska-Białej prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. 
DRUK NR 31
plik mp3 Wyniki głosowania 9 IV/33/2019
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/107/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu oświaty. 
DRUK NR 32
plik mp3 Wyniki głosowania 10 IV/34/2019
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/768/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Wita Stwosza, obręb 4 Górne Przedmieście z jednoczesną sprzedażą usytuowanego na ww. budynku nr 1a. 
DRUK NR 28
plik mp3 Wyniki głosowania 11 IV/35/2019
17. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kamienica, pomiędzy cmentarzem komunalnym, cmentarzem parafialnym i ulicą Karpacką. 
DRUK NR 33
plik mp3

Wyniki głosowania 12

Wyniki głosowania 13

IV/36/2019
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 5 października 2018 r. Pani T_____ N_____ na dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Stanisława Maczka w Bielsku-Białej. 
DRUK NR 29
  Wynik głosowania 14 IV/37/2019
19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta. 
DRUK NR 19
plik mp3 Wynik głosowania 15     IV/38/2019
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Bielska-Białej. 
DRUK NR 20
plik mp3 Wynik głosowania 16     IV/39/2019
21. Sprawy różne.  plik mp3    
22. Zakończenie obrad. plik mp3