III sesja - 18 grudnia 2018

Protokół III sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej VIII kadencji

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Data sesji Nr sesji Plik z protokołem (pdf)
18.12.2018 III/2018 Protokół do pobrania

Retransmisja III sesji RM dostępna pod tym linkiem: https://lajfytv.pl/sesja-rady-miejskiej-w-bielsku-bialej/250/ix-sesja-rady-miejskiej-w-bielsku-bialej

Wyszukiwarka uchwał RM w BIP: https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej plik mp3

Wynik 
głosowania 1

Wynik 
głosowania 2

-
2. Wręczenie Pani Annie Stańko dyplomu o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Bielska-Białej Panu Tomaszowi Stańko plik mp3 - -
3. Przyjęcie protokołu II sesji Rady Miejskiej. plik mp3 - -
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej. plik mp3 - -
5. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości. plik mp3 - -
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok.
DRUK NR 23
plik mp3 Wynik głosowania 3 III/13/2018
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok.
DRUK NR 24
plik mp3 Wynik głosowania 4 III/14/2018
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/701/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 grudnia 2017 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 25
plik mp3 Wynik głosowania 5 III/15/2018
9. Podjęcie Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2019 rok.
DRUK NR 2 i AUTOPOPRAWKA
DRUK NR 2 Z AUTOPOPRAWKĄ
plik mp3 Wynik głosowania 6 III/16/2018
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 3 i AUTOPOPRAWKA
DRUK NR 3 Z AUTOPOPRAWKĄ
plik mp3 Wynik głosowania 7 III/17/2018
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Bielska-Białej do złożenia wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.
DRUK NR 17
plik mp3 Wynik głosowania 8 III/18/2018
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023. 
DRUK NR 21
plik mp3 Wynik głosowania 9 III/19/2018
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/924/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
DRUK NR 22
plik mp3 Wynik głosowania 10 III/20/2018
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2019 r.
DRUK NR 16
plik mp3 Wynik głosowania 11 III/21/2018
15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXI/390/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 września 2016 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, zmienioną Uchwałą nr XXXVII/720/2018
z dnia 23 stycznia 2018 r.
DRUK NR 26
plik mp3 Wynik głosowania 12 III/22/2018
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2018.
DRUK NR 27
plik mp3 Wynik głosowania 13 III/23/2018
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej 210.
DRUK NR 1
plik mp3 Wynik głosowania 14 III/24/2018
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała. 
DRUK NR 18
plik mp3

Wynik głosowania 15

Wynik głosowania 16

III/25/2018
19. Sprawy różne. plik mp3 - -
20. Zakończenie obrad. plik mp3 - -