II sesja - 29 listopada 2018

Protokół II sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej VIII kadencji

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji dostępne są w Biuletynie Informacji publicznej pod adresem https://bip.um.bielsko.pl

Data sesji Nr sesji Plik z protokołem (pdf)
29.11.2018 II/2018 Protokół do pobrania
Punkt porządku obrad Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy (mp3) Wyniki głosowania Nr podjętej uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej plik mp3

Wynik głosowania 1

Wynik głosowania 2

 

2. Przyjęcie protokołu I sesji Rady Miejskiej. plik mp3    
2a. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej 
o interpelacjach i zapytaniach złożonych 
przez Radnych Rady Miejskiej.
plik mp3    
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej. 
DRUK NR 7
plik mp3 Wynik głosowania 3 II/4/2018
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
DRUK NR 8
plik mp3 Wynik głosowania 4 II/5/2018
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
DRUK NR 9
plik mp3 Wynik głosowania 5 II/6/2018
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego.
DRUK NR 10
plik mp3 Wynik głosowania 6 II/7/2018
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 
DRUK NR 11
plik mp3 Wynik głosowania 7 II/8/2018
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
DRUK NR 12
plik mp3 Wynik głosowania 8 II/9/2018
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury.
DRUK NR 13
plik mp3 Wynik głosowania 9 II/10/2018
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.
DRUK NR 14
plik mp3 Wynik głosowania 10 II/11/2018
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności.
DRUK NR 15
plik mp3 Wynik głosowania 11 II/12/2018
12. Sprawy różne. plik mp3    
13. Zakończenie obrad. plik mp3