II sesja - 29 listopada 2018

Protokół II sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej VIII kadencji

Wyszukiwarka uchwał RM w BIP: https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html

Data sesji Nr sesji Plik z protokołem (pdf)
29.11.2018 II/2018 Protokół do pobrania
Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej plik mp3

Wynik
głosowania 1

Wynik
głosowania 2

-

2. Przyjęcie protokołu I sesji Rady Miejskiej. plik mp3 - -
2a. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej. plik mp3 - -
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej. 
DRUK NR 7
plik mp3 Wynik
głosowania 3
II/4/2018
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
DRUK NR 8
plik mp3 Wynik
głosowania 4
II/5/2018
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
DRUK NR 9
plik mp3 Wynik
głosowania 5
II/6/2018
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego.
DRUK NR 10
plik mp3 Wynik
głosowania 6
II/7/2018
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa. 
DRUK NR 11
plik mp3 Wynik
głosowania 7
II/8/2018
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
DRUK NR 12
plik mp3 Wynik
głosowania 8
II/9/2018
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury.
DRUK NR 13
plik mp3 Wynik
głosowania 9
II/10/2018
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.
DRUK NR 14
plik mp3 Wynik
głosowania 10
II/11/2018
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności.
DRUK NR 15
plik mp3 Wynik
głosowania 11
II/12/2018
12. Sprawy różne. plik mp3 - -
13. Zakończenie obrad. plik mp3 - -