Protokoły z Komisji GMiM

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (kadencja 2018 - 2024*)

*Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000241801.pdf

L.p. Data posiedzenia Komisji Treść protokołu (plik pdf)
1. 6.12.2018 Protokół
2. 17.12.2018 Protokół
3. 17.01.2019 Protokół
4. 21.02.2019 Protokół
5. 14.03.2019 Protokół 
6. 11.04.2019 Protokół
7. 09.05.2019 Protokół
8. 06.06.2019 Protokół
9. 02.07.2019 Protokół
10. 12.08.2019 Protokół
11. 22.08.2019 Protokół
12. 04.09.2019 Protokół
13. 16.09.2019 Protokół
14. 17.10.2019 Protokół
15. 14.11.2019 Protokół
16. 3.12.2019 Protokół
17. 12.12.2019 Protokół
18. 23.01.2020 Protokół
19. 13.02.2020 Protokół
20. 11.03.2020 Protokół
21. 27.04.2020 Protokół
22. 19.05.2020 Protokół
23. 18.06.2020 Protokół
24. 20.08.2020 Protokół
25. 17.09.2020 Protokół
26. 30.09.2020 Protokół
27. 15.10.2020 Protokół
28. 12.11.2020 Protokół
29. 03.12.2020 Protokół
30. 10.12.2020 Protokół
31. 26.01.2021 Protokół
32. 16.02.2021 Protokół
33. 16.03.2021 Protokół
34. 20.04.2021 Protokół
35. 18.05.2021 Protokół
36. 22.06.2021 Protokół
37. 24.08.2021 Protokół
38. 21.09.2021 Protokół
39. 23.09.2021 Protokół
40. 19.10.2021 Protokół
41. 16.11.2021 Protokół
42. 02.12.2021 Protokół
43. 16.12.2021 Protokół
44. 18.01.2022 Protokół
45. 15.02.2022 Protokół
46. 22.03.2022 Protokół
47. 19.04.2022 Protokół
48. 17.05.2022 Protokół
49. 21.06.2022 Protokół
50. 23.08.2022 Protokół
51. 20.09.2022 Protokół
52. 18.10.2022 Protokół
53. 22.11.2022 Protokół
54. 05.12.2022 Protokół
55. 20.12.2022 Protokół
56. 31.01.2023 Protokół
57. 21.03.2023 Protokół
58. 18.04.2023 Protokół
59. 16.05.2023 Protokół
60. 15.06.2023 Protokół
61. 27.06.2023 Protokół
62. 29.08.2023 Protokół
63. 19.09.2023 Protokół
64. 17.10.2023 Protokół
65. 21.11.2023 Protokół
66. 04.12.2023 Protokół
67. 19.12.2023 Protokół
68. 16.01.2024 Protokół
69. 20.02.2024 Protokół
70. 14.03.2024 Protokół

** Uwaga: protokoły mogą zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).