Porządek obrad - Komisja Zdrowia Polityki Społecznej i Sportu

Bielsko-Biała, 19 stycznia 2021 roku  

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej, odbędzie się w dniu  26 stycznia 2021 roku (wtorek) o godz. 14.00.

Posiedzenie odbędzie się przy użyciu tabletów w zdalnym trybie obradowania. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta bonifikaty w wysokości 70% od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustalonych w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, na rzecz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej - DRUK
  Nr 664
  .
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2021 rok - DRUK Nr 673.
 4. Informacja Prezydenta Miasta w sprawie podmiotów na terenie miasta Bielska-Białej,
  w których w 2021 roku  będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie-użyteczna.
 5. Informacja w sprawie wyznaczenia podmiotów na 2021 rok, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do zbycia przez Gminę Bielsko-Biała akcji w TS Podbeskidzie S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej – DRUK Nr 677.
 7. Zaopiniowanie projektów uchwał, które wpłyną do Komisji.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie posiedzenia Komisji.

 

 

                                                                                                                     Przewodniczący Komisji ZPSiS

/-/ Karol Markowski