Porządek obrad - Komisja Skarg Wniosków i Petycji

/Bielsko-Biała, 9 marca 2020 r./

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej odbędzie się 16 marca 2020 r. (poniedziałek), o godz. 13:30 w Urzędzie Miejskim, Plac Ratuszowy 1, I piętro, sala 43.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 17 lutego 2020 r.
 3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 4. Przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie rozpatrzenia petycji Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego o nadanie miejscu w przestrzeni publicznej – jednej z ulic położonych na terenie Gminy Bielsko-Biała – imienia niedawno zmarłego założyciela "Solidarności Walczącej", marszałka seniora Sejmu RP VIII kadencji dr Kornela Morawieckiego.
 5. Przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie rozpatrzenia petycji Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego dotyczącej uhonorowania bielszczanina śp. Bohdana Smolenia.
 6. Rozpatrzenie petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie upamiętnienia nazwą ulicy, placu lub ronda śp. Karola Wojtyły (seniora).
 7. Rozpatrzenie petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie podjęcia działań przez samorząd Bielska-Białej na rzecz włączenia miasta do kolejowego połączenia transgranicznego z Katowic do Ostrawy – tzw. szprychy nr 7, która docierać ma do Centralnego Portu Komunikacyjnego.
 8. Zapoznanie się z petycją Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie podjęcia przez Radę Miejską Bielska-Białej uchwały dotyczącej przyjęcia „Samorządowej Karty Praw Rodzin” jako wyrazu ochrony wartości poświadczonych w Konstytucji RP, w tym ochrony rodziny, małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodzicielstwa i macierzyństwa, prawa do ochrony życia rodzinnego, prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją.
 9. Rozpatrzenie skargi mieszkańców ulicy Sosnowej z 29 stycznia 2020 r. na dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.
 10.  Zapoznanie się ze skargą pracowników Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bielsku-Białej na działalność dyrektora placówki.
 11. Informacja dotycząca skargi pani P______ Ś______ na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.
 12. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji SWiP

/-/ Janusz Buzek