Porządek obrad - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Bielsko-Biała, 15 kwietnia 2024 r.

 

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej odbędzie się 22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek), o godz. 12:30 w Urzędzie Miejskim, Plac Ratuszowy 1, sala 31.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 18 marca 2024 r.
 3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 19 marca 2024 r.
 4. Przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem do petycji z 19 lutego 2024 r. o wycofaniu się z decyzji o ustaleniu strefy płatnego parkowania w najbliższej okolicy Dworca PKP Bielsko-Biała Główna w Bielsku-Białej. (DRUK NR 1601)
 5. Rozpatrzenie skargi z 5 grudnia 2023 r. pana R.D. na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 27 w Bielsku-Białej.
 6. Rozpatrzenie skargi z 6 grudnia 2023 r. pani A.K. na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 27 w Bielsku-Białej.
 7. Rozpatrzenie skargi z 2 lutego 2024 r. pana B.M. na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.
 8. Rozpatrzenie skargi z 20 lutego 2024 r. pana R.S. na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.
 9. Rozpatrzenie petycji z 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany nazwy mostu Włókniarzy w Bielsku-Białej na most Włókniarzy i Włókniarek oraz zmiany nazwy parku Włókniarzy na park Włókniarzy i Włókniarek.
 10. Rozpatrzenie petycji z 11 grudnia 2023 r. mieszkańców dzielnicy Kamienica z rejonu ul. Łowieckiej i Łuczników w Bielsku-Białej w sprawie doprowadzenia do zgodności MPZP z wymogami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej oraz dokumentami analitycznymi, będącymi podstawą do opracowania MPZP.
 11. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji SWiP

/-/ Janusz Buzek