Porządek obrad – Komisja Edukacji i Kultury

                                                                      

                                                                        Bielsko-Biała, 18 stycznia 2021 r.

 

            Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej, odbędzie się w dniu 25 stycznia 2021 roku (poniedziałek) o godz. 14.00.

Posiedzenie odbędzie się przy użyciu tabletów w zdalnym trybie obradowania.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok.  (DRUK NR 683)
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/637/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.  (DRUK NR 682)
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 27    w Bielsku-Białej poprzez zmianę siedziby.  (DRUK NR 665)
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 15    w Bielsku-Białej poprzez zmianę siedziby.  (DRUK NR 666)
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał, które wpłyną do Komisji.
 7. Sprawy różne.

   

  Przewodnicząca Komisji

  /-/ Małgorzata Zarębska