Porządek obrad - Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności

/Bielsko-Biała, 18 stycznia 2021 r./

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności Rady Miejskiej, odbędzie się w dniu 26 stycznia 2021 roku (wtorek) o godz. 15.00.

Posiedzenie odbędzie się przy użyciu tabletów w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie Sprawozdania Nr ZK.5510.5.2020.MR Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa
    i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego z dnia 21 grudnia 2020 r.
    z działalności za 2020 rok – SPR Nr 41.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał, które wpłyną do Komisji.
  4. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Rafał Ryplewicz