Porządek obrad - Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności

Bielsko-Biała, 13 lutego 2024 r.

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności Rady Miejskiej odbędzie się 20 lutego 2024 roku (wtorek) o godz. 15:45 w Urzędzie Miejskim, Plac Ratuszowy 1, sala 31.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miejskiej do wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej (miasto na prawach powiatu) oraz Powiatu Bielskiego - DRUK NR 1558.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030 -  DRUK NR 1555.
  4. Zaopiniowanie innych projektów uchwał, które wpłyną do Komisji.
  5. Sprawy różne.

                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                                      /-/ Rafał Ryplewicz