Porządek obrad - BiS

Uprzejmie informuję, że 13 listopada (WTOREK) 2018r. o godz. 13:00 odbędzie się ostatnie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności Rady Miejskiej VII kadencji w Urzędzie Miejskim, Plac Ratuszowy 1, sala 31

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie Sprawozdania nr ON.II.0057.3.2018.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 19 października 2018 r. z działalności Prezydenta Miasta w III kwartale 2018 roku według stanu na dzień 30 września 2018 roku. (SPR. NR 103)
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał, które wpłyną do Komisji.
  4. Sprawy różne

Przewodniczący Komisji BiS

/-/ Maurycy Rodak