Wykaz Przewodniczących i siedzib RO oraz dane kontaktowe

Wykaz przewodniczących i siedzib Rad Osiedli w Bielsku-Białej w kadencji 2019 – 2024

L.p. Nazwa jednostki pomocniczej (Osiedla) Przewodniczący(a) Rady Osiedla / email Siedziba Rady Osiedla Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy z Radą Osiedla (wydział)
1. Aleksandrowice Leszek Sikora
ro.aleksandrowice@um.bielsko.pl
ul. Wrzosowa 20 Maria Pustelnik (RM)
2. Beskidzkie Grażyna Tronkowska
ro.beskidzkie@um.bielsko.pl
ul. Sternicza 8a (obok SP nr 36) Agnieszka Gąsienica-Kołodziej (RM)
3. Biała Krakowska  Izabela Sumera
ro.biala.krakowska@um.bielsko.pl    
ul. Kazimierza Wielkiego 27 Mirosława Żamojcin (RM)
4. Biała Północ  Paweł Kanik
ro.bialapolnoc@um.bielsko.pl
ul. Anieli Krzywoń 17 Lucyna Janowiec (RM)
5. Biała Śródmieście Eugeniusz Dziergas
ro.bialasrodmiescie@um.bielsko.pl
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 44 Ewa Marszałek (RM)
6. Biała Wschód Bogdan Wątroba
ro.bialawschod@um.bielsko.pl 
ul. Cyniarska 14/2 Ewa Marszałek (RM)
7. Bielsko Południe Joanna Kostecka-Wal
os.bielsko_poludnie@um.bielsko.pl
ul. Młyńska 74 Mirosława Żamojcin (RM)
8. Dolne Przedmieście Krystyna Łaskarzewska
ro.dolneprzedmiescie@um.bielsko.pl
ul. Piastowska 10 Monika Bronowska (RM)
9. Górne Przedmieście Piotr Cecerski
grn.przedmiescie@um.bielsko.pl
ul. ks. Piotra Skargi 4 Monika Bronowska (RM)
10. Grunwaldzkie Leszek Caputa
ro.grunwaldzkie@um.bielsko.pl
ul. Żywiecka 54 Aleksandra Flisek (RM)
11. Hałcnów Anita Szymańska
ro.halcnow@um.bielsko.pl 
ul. Wyzwolenia 293 Robert Kosowski (RM)
12. Kamienica Janusz Machowski
ro.kamienica@um.bielsko.pl
ul. Karpacka 119 Jacek Biel (RM)
13. Karpackie Teresa Opyrchał
ro.karpackie@um.bielsko.pl
ul. Klemensa Matusiaka 6 Jacek Biel (RM)
14. Komorowice Krakowskie Marek Móll
ro.komorowice.krakowskie@um.bielsko.pl
ul. Olimpijska 16 Lucyna Janowiec (RM)
15. Komorowice Śląskie Rymwid Mikulski
ro.komorowice.slaskie@um.bielsko.pl
ul. Katowicka 65 Lucyna Janowiec (RM)
16. Kopernika Mateusz Wanat
ro.kopernika@um.bielsko.pl 
ul. Jesionowa 13 Małgorzata Pękala (RM)
17. Leszczyny Jacek Parzonka
ro.leszczyny@um.bielsko.pl 
ul. Straconki 25 Aleksandra Flisek (RM)
18. Lipnik Sławomir Glaser
ro.lipnik@um.bielsko.pl / ro.lipnik@gmail.com
ul. Podgórna 29 Robert Kosowski (RM)
19. Mieszka I Jakub Urbaniec
romieszka@um.bielsko.pl 
ul. Piastowska 46 Małgorzata Pękala (RM)
20. Mikuszowice Krakowskie     Andrzej Kubica
ro.mikuszowice.kr@um.bielsko.pl
ul. Żywiecka 302 Danuta Brejdak (RM)
21. Mikuszowice Śląskie Wiesław Gęga
ro.mikuszowice.slaskie@um.bielsko.pl
ul. Olszówka 20 Agnieszka Gąsienica-Kołodziej (RM)
22. Piastowskie Rada Osiedla nie będzie funkcjonowała w kadencji 2019 – 2024
23. Polskich Skrzydeł Czesław Malinowski
ro.polskich.skrzydel@um.bielsko.pl
ul. Ikara 2 Maria Pustelnik (RM)
24. Słoneczne Waldemar Wysocki
ro.sloneczne@um.bielsko.pl
ul. Braci Gierymskich 5 Grażyna Hernik (RM)
25. Stare Bielsko Czesław Jurewicz
stare.bielsko@um.bielsko.pl
ul. Jana Sobieskiego 307A Małgorzata Pękala (RM)
26. Straconka Józefa Wawak
ro.straconka@um.bielsko.pl
ul. Górska 94 Danuta Brejdak (RM)
27. Śródmieście Bielsko Henryk Wnuk
ro.srodmiescie.bielsko@um.bielsko.pl
ul. Thomasa W.Wilsona 11/10 Ewa Marszałek (RM)
28. Wapienica Agnieszka Duraj
ro.wapienica@um.bielsko.pl
ul. Cieszyńska 388 Grażyna Hernik (RM)
29. Wojska Polskiego Elżbieta Rosińska
ro.wojskapolskiego@um.bielsko.pl
ul. Stawowa 29 Maria Pustelnik (RM)
30. Złote Łany Henryk Copija
r.o.zlotelany@um.bielsko.pl
ul. Jutrzenki 13 (ZSO im. A. Asnyka) Aleksandra Flisek (RM)