Statuty Osiedli

Statuty jednostek pomocniczych Miasta (Osiedli). Pliki (pdf) ze statutami poszczególnych Osiedli, wraz ze zmianami, znajdują się do pobrania poniżej.

L.p. Nazwa jednostki pomocniczej (osiedla) Status Osiedla
1. Aleksandrowice     Statut z 27 maja 2014 r.
Zmiany statutu z 14 maja 2019 r.
2. Beskidzkie Statut z 27 maja 2014 r.
Zmiany statutu z 14 maja 2019 r.
3. Biała Krakowska Statut z 27 maja 2014 r.
Zmiany statutu z 14 maja 2019 r.
4. Biała Północ Statut z 27 maja 2014 r.
Zmiany statutu z 14 maja 2019 r.
5. Biała Śródmieście Statut z 27 maja 2014 r.
Zmiany statutu z 14 maja 2019 r.
6. Biała Wschód Statut z 27 maja 2014 r.
Zmiany statutu z 14 maja 2019 r.
7. Bielsko Południe Statut z 27 maja 2014 r.
Zmiany statutu z 14 maja 2019 r.
8. Dolne Przedmieście Statut z 27 maja 2014 r.
Zmiany statutu z 14 maja 2019 r.
9. Górne Przedmieście Statut z 27 maja 2014 r.
Zmiany statutu z 14 maja 2019 r.
10. Grunwaldzkie Statut z 27 maja 2014 r.
Zmiany statutu z 14 maja 2019 r.
11. Hałcnów Statut z 27 maja 2014 r.
Zmiany statutu z 14 maja 2019 r.
12. Kamienica Statut z 27 maja 2014 r.
Zmiany statutu z 14 maja 2019 r.
13. Karpackie Statut z 27 maja 2014 r.
Zmiany statutu z 14 maja 2019 r.
14. Komorowice Krakowskie Statut z 27 maja 2014 r.
Zmiany statutu z 14 maja 2019 r.
15. Komorowice Śląskie Statut z 27 maja 2014 r.
Zmiany statutu z 14 maja 2019 r.
16. Kopernika Statut z 27 maja 2014 r.
Zmiany statutu z 14 maja 2019 r.
17. Leszczyny Statut z 27 maja 2014 r.
Zmiany statutu z 14 maja 2019 r.
18. Lipnik Statut z 27 maja 2014 r.
Zmiany statutu z 14 maja 2019 r.
19. Mieszka I Statut z 27 maja 2014 r.
Zmiany statutu z 14 maja 2019 r.
20. Mikuszowice Krakowskie Statut z 27 maja 2014 r.
Zmiany statutu z 14 maja 2019 r.
21. Mikuszowice Śląskie Statut z 27 maja 2014 r.
Zmiany statutu z 14 maja 2019 r.
22. Piastowskie Statut z 27 maja 2014 r.
Zmiany statutu z 14 maja 2019 r.
23. Polskich Skrzydeł Statut z 27 maja 2014 r.
Zmiany statutu z 14 maja 2019 r.
24. Słoneczne Statut z 27 maja 2014 r.
Zmiany statutu z 14 maja 2019 r.
25. Stare Bielsko Statut z 27 maja 2014 r.
Zmiany statutu z 14 maja 2019 r.
26. Straconka Statut z 27 maja 2014 r.
Zmiany statutu z 14 maja 2019 r.
27. Śródmieście Bielsko Statut z 27 maja 2014 r.
Zmiany statutu z 14 maja 2019 r.
28. Wapienica Statut z 27 maja 2014 r.
Zmiany statutu z 14 maja 2019 r.
29. Wojska Polskiego Statut z 27 maja 2014 r.
Zmiany statutu z 14 maja 2019 r.
30. Złote Łany Statut z 27 maja 2014 r.
Zmiany statutu z 14 maja 2019 r.