Klub "Wspólnie dla Bielska-Białej"

Klub Radnych "Wspólnie dla Bielska-Białej"
(w kolejności alfabetycznej)

L.p. Nazwisko i Imię Funkcja w Klubie Radnych
1. GRUSZKA Renata Członkini Klubu Radnych
2. JAZOWY Krzysztof Wiceprzewodniczący Klubu Radnych
3. KOCHOWSKI Piotr Członek Klubu Radnych
4. KRYWULT Jacek Członek Klubu Radnych
5. MARKOWSKI Karol Przewodniczący Klubu Radnych
6. MATYJA Roman Wiceprzewodniczący Klubu Radnych
7. MICHASIÓW Dariusz Członek Klubu Radnych
8. PIEGZIK-IZYDORCZYK Dorota Członkini Klubu Radnych
9. PRYGA Maksymilian Członek Klubu Radnych
10. RYPLEWICZ Rafał Sekretarz Klubu Radnych
11. SZABLA Urszula Członkini Klubu Radnych
12. SZAFARCZYK Bronisław Członek Klubu Radnych
13. WOJTASIK Szczepan  Członek Klubu Radnych
14. WYKRĘT Adam Członek Klubu Radnych