Klub Prawo i Sprawiedliwość

L.p. Nazwisko i Imię Funkcja w Klubie
1. Bleidowicz Bogna Członkini Klubu
2. Drabek Przemysław Przewodniczący Klubu
3. Łoś Konrad Członek Klubu
4. Markowski Karol Członek Klubu
5. Matyja Roman Członek Klubu
6.  Nalepa Grażyna Członkini Klubu
- Puda Grzegorz  Członek Klubu (wybrany na Posła na Sejm RP w dn. 25.10.2015r.
Złożył mandat randego Rady Miejskiej Bielska-Białej w dniu 29.10.2015r.)
7. Rodak Maurycy Członek Klubu
8. Ryszka Piotr Członek Klubu
9. Szafarczyk Bronisław Członek Klubu
10. Waluś Barbara Członkini Klubu