Interpelacje i zapytania radnych

Wykaz wszystkich interpelacji i zapytań – kadencja 2018-2023
L.p Nazwisko i imię Wybrany z listy / Okręg wyborczy Funkcja w Radzie Miejskiej Klub Radnych
1 Balicka Katarzyna KWW Jacka Krywulta / Okręg III KWW Jacka Krywulta
2 Balicka Katarzyna KWW Jacka Krywulta / Okręg III KWW Jacka Krywulta
3 Batycki Ryszard KWW Jacka Krywulta / Okręg V KWW Jacka Krywulta
4 Batycki Ryszard KWW Jacka Krywulta / Okręg V KWW Jacka Krywulta
5 Bauer Jerzy KWW Okrzesik i Niezależni.BB / Okręg V Radny Rady Miejskiej Niezależni.BB
6 Bleidowicz Bogna KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg V Prawa i Sprawiedliwości
7 Buzek Janusz KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg V Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Prawa i Sprawiedliwości
8 Drabek Przemysław KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg I Prawa i Sprawiedliwości
9 Drabek Przemysław KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg I Prawa i Sprawiedliwości
10 Dzida Jan KWW Jacka Krywulta / Okręg I KWW Jacka Krywulta
11 Edelman Irena KWW Jacka Krywulta / Okręg IV KWW Jacka Krywulta
12 Gacek Andrzej KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg III Prawa i Sprawiedliwości
13 Gacek Andrzej KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg III Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Prawa i Sprawiedliwości
14 Gorgoń-Komor Agnieszka KW Platforma Obywatelska RP / Okręg IV Platforma Obywatelska
15 Gruszka Renata KW Platforma Obywatelska RP / Okręg IV Platforma Obywatelska
16 Gruszka Renata KW Platforma Obywatelska RP / Okręg I Platforma Obywatelska
17 Gruszka Renata KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska / Okręg III Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji "Wspólnie dla Bielska-Białej"
18 Jazowy Krzysztof KW Platforma Obywatelska RP / Okręg II Platforma Obywatelska
19 Jazowy Krzysztof KW Platforma Obywatelska RP / Okręg II Platforma Obywatelska
20 Jazowy Krzysztof KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska / Okręg II Przewodniczący Komisji Rewizyjnej "Wspólnie dla Bielska-Białej"
21 Kamiński Przemysław KW Platforma Obywatelska RP / Okręg III Platforma Obywatelska
22 Klimaszewski Jarosław KW Platforma Obywatelska RP / Okręg III Platforma Obywatelska
23 Klimaszewski Jarosław KW Platforma Obywatelska RP / Okręg III Platforma Obywatelska
24 Kochowski Piotr KWW Jacka Krywulta / Okręg II KWW Jacka Krywulta
25 Kochowski Piotr KWW Jacka Krywulta / Okręg II Radny Rady Miejskiej "Wspólnie dla Bielska-Białej"
26 Kołek Edward KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg I Radny Rady Miejskiej Prawa i Sprawiedliwości
27 Kruczek Antoni KWW Jacka Krywulta / Okręg V KWW Jacka Krywulta
28 Krywult Jacek KWW Jacka Krywulta / Okręg III Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej "Wspólnie dla Bielska-Białej"
29 Krywult Marek KWW Jacka Krywulta / Okręg IV KWW Jacka Krywulta
30 Lisiński Marcin Niezależni.BB / Okręg V KWW Jacka Krywulta
31 Litwin Marcin KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg III Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji i Kultury Prawa i Sprawiedliwości
32 Łopatka Józef KW Platforma Obywatelska RP / Okręg II Platforma Obywatelska
33 Łoś Konrad KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg II Prawa i Sprawiedliwości
34 Łoś Konrad KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg II Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Prawa i Sprawiedliwości
35 Markowski Karol KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg I Prawa i Sprawiedliwości
36 Markowski Karol KWW Jacka Krywulta / Okręg I Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, Przewodniczący Klubu Radnych "Wspólnie dla Bielska-Białej" "Wspólnie dla Bielska-Białej"
37 Matyja Roman KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg V Prawa i Sprawiedliwości
38 Matyja Roman KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg V Prawa i Sprawiedliwości
39 Matyja Roman KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg V Przewodniczący Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego "Wspólnie dla Bielska-Białej"
40 Michalski Krzysztof KW Platforma Obywatelska RP / Okręg V Platforma Obywatelska
41 Michasiów Dariusz KW Platforma Obywatelska RP / Okręg II Platforma Obywatelska
42 Michasiów Dariusz KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska / Okręg II Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa "Wspólnie dla Bielska-Białej"
43 Nalepa Grażyna KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg IV Prawa i Sprawiedliwości
44 Nikiel Franciszek KWW Jacka Krywulta / Okręg I KWW Jacka Krywulta
45 Okrzesik Janusz KWW Okrzesik i Niezależni.BB / Okręg IV Przewodniczący Rady Miejskiej Niezależni.BB
46 Piegzik-Izydorczyk Dorota KW Platforma Obywatelska RP / Okręg V Platforma Obywatelska
47 Piegzik-Izydorczyk Dorota KW Platforma Obywatelska RP / Okręg V Platforma Obywatelska
48 Piegzik-Izydorczyk Dorota KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska / Okręg V Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej "Wspólnie dla Bielska-Białej"
49 Podolski Marek KW Platforma Obywatelska RP / Okręg I Platforma Obywatelska
50 Połatyńska Monika KW Platforma Obywatelska RP / Okręg III Platforma Obywatelska
51 Pryga Maksymilian KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg IV Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu "Wspólnie dla Bielska-Białej"
52 Puda Grzegorz KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg IV Prawa i Sprawiedliwości
53 Rodak Maurycy KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg III Prawa i Sprawiedliwości
54 Ruśniak Adam KWW Jacka Krywulta / Okręg II KWW Jacka Krywulta
55 Ruśniak Adam KWW Jacka Krywulta / Okręg II KWW Jacka Krywulta
56 Ryplewicz Rafał KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska / Okręg V Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności "Wspólnie dla Bielska-Białej"
57 Ryszka Piotr KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg II Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Prawa i Sprawiedliwości
58 Ryszka Piotr KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg II Prawa i Sprawiedliwości
59 Staniszewska Grażyna KWW Grażyny Staniszewskiej / Okręg I -
60 Szabla Urszula KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska / Okręg I Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego "Wspólnie dla Bielska-Białej"
61 Szafarczyk Bronisław KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg I Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska "Wspólnie dla Bielska-Białej"
62 Szafarczyk Bronisław KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg I Prawa i Sprawiedliwości
63 Waluś Barbara KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg IV Wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Prawa i Sprawiedliwości
64 Waluś Barbara KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg IV Prawa i Sprawiedliwości
65 Wawak Tomasz KWW Okrzesik i Niezależni.BB / Okręg I Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności Niezależni.BB
66 Wieczorek Leszek KWW Jacka Krywulta / Okręg I KWW Jacka Krywulta
67 Wieczorek Leszek KWW Jacka Krywulta / Okręg I KWW Jacka Krywulta
68 Wojtasik Szczepan KWW Jacka Krywulta / Okręg IV Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa "Wspólnie dla Bielska-Białej"
69 Wojtasik Szczepan KWW Jacka Krywulta / Okręg IV KWW Jacka Krywulta
70 Wojtasik Szczepan KWW Jacka Krywulta / Okręg IV KWW Jacka Krywulta
71 Wolak Adam KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg II Prawa i Sprawiedliwości
72 Wykręt Adam KW Platforma Obywatelska RP / Okręg IV Platforma Obywatelska
73 Wykręt Adam KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska / Okręg IV Radny Rady Miejskiej "Wspólnie dla Bielska-Białej"
74 Zarębska Małgorzata KWW Okrzesik i Niezależni.BB / Okręg III Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury, Przewodnicząca Klubu Radnych Niezależni.BB Niezależni.BB
75 Zarębska Małgorzata Niezależni.BB / Okręg III Niezależni.BB