Interpelacje i zapytania radnych

Wykaz wszystkich interpelacji i zapytań – kadencja 2018-2024*
*Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000241801.pdf
** Uwaga: interpelacje/zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje/zapytania mogą zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).
L.p Nazwisko i imię Wybrany z listy / Okręg wyborczy Funkcja w Radzie Miejskiej Klub Radnych
1 Balicka Katarzyna KWW Jacka Krywulta / Okręg III Radna Rady Miejskiej Jarosława Klimaszewskiego
2 Balicka Katarzyna KWW Jacka Krywulta / Okręg III KWW Jacka Krywulta
3 Balicka Katarzyna KWW Jacka Krywulta / Okręg III KWW Jacka Krywulta
4 Batycki Ryszard KWW Jacka Krywulta / Okręg V KWW Jacka Krywulta
5 Batycki Ryszard KWW Jacka Krywulta / Okręg V KWW Jacka Krywulta
6 Bauer Jerzy KWW Okrzesik i Niezależni.BB / Okręg V Radny Rady Miejskiej Niezależni.BB
7 Bleidowicz Bogna KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg V Prawa i Sprawiedliwości
8 Buzek Janusz KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg V Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Prawa i Sprawiedliwości
9 Drabek Przemysław KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg I Prawa i Sprawiedliwości
10 Drabek Przemysław KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg I Prawa i Sprawiedliwości
11 Dzida Jan KWW Jacka Krywulta / Okręg I KWW Jacka Krywulta
12 Edelman Irena KWW Jacka Krywulta / Okręg IV KWW Jacka Krywulta
13 Gacek Andrzej KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg III Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Prawa i Sprawiedliwości
14 Gacek Andrzej KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg III Prawa i Sprawiedliwości
15 Gorgoń-Komor Agnieszka KW Platforma Obywatelska RP / Okręg IV Platforma Obywatelska
16 Gruszka Renata KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska / Okręg III Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (od 16.03.2020 r. do nadal) Jarosława Klimaszewskiego
17 Gruszka Renata KW Platforma Obywatelska RP / Okręg IV Platforma Obywatelska
18 Gruszka Renata KW Platforma Obywatelska RP / Okręg I Platforma Obywatelska
19 Jazowy Krzysztof KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska / Okręg II Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jarosława Klimaszewskiego
20 Jazowy Krzysztof KW Platforma Obywatelska RP / Okręg II Platforma Obywatelska
21 Jazowy Krzysztof KW Platforma Obywatelska RP / Okręg II Platforma Obywatelska
22 Kamiński Przemysław KW Platforma Obywatelska RP / Okręg III Platforma Obywatelska
23 Klimaszewski Jarosław KW Platforma Obywatelska RP / Okręg III Platforma Obywatelska
24 Klimaszewski Jarosław KW Platforma Obywatelska RP / Okręg III Platforma Obywatelska
25 Kochowski Piotr KWW Jacka Krywulta / Okręg II Radny Rady Miejskiej Jarosława Klimaszewskiego
26 Kochowski Piotr KWW Jacka Krywulta / Okręg II KWW Jacka Krywulta
27 Kołek Edward KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg I Radny Rady Miejskiej Prawa i Sprawiedliwości
28 Kruczek Antoni KWW Jacka Krywulta / Okręg V KWW Jacka Krywulta
29 Krywult Marek KWW Jacka Krywulta / Okręg IV KWW Jacka Krywulta
30 Lisiński Marcin Niezależni.BB / Okręg V KWW Jacka Krywulta
31 Litwin Marcin KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg III Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji i Kultury Prawa i Sprawiedliwości
32 Łopatka Józef KW Platforma Obywatelska RP / Okręg II Platforma Obywatelska
33 Łoś Konrad KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg II Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (od 29.11.2018 r. do 18.02.2020 r.) Prawa i Sprawiedliwości
34 Łoś Konrad KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg II Prawa i Sprawiedliwości
35 Markowski Karol KWW Jacka Krywulta / Okręg I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej (od 22.09.2022 r. do nadal), Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Jarosława Klimaszewskiego
36 Markowski Karol KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg I Prawa i Sprawiedliwości
37 Matyja Roman KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg V Przewodniczący Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Jarosława Klimaszewskiego
38 Matyja Roman KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg V Prawa i Sprawiedliwości
39 Matyja Roman KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg V Prawa i Sprawiedliwości
40 Michalski Krzysztof KW Platforma Obywatelska RP / Okręg V Platforma Obywatelska
41 Michasiów Dariusz KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska / Okręg II Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa Jarosława Klimaszewskiego
42 Michasiów Dariusz KW Platforma Obywatelska RP / Okręg II Platforma Obywatelska
43 Nalepa Grażyna KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg IV Prawa i Sprawiedliwości
44 Nikiel Franciszek KWW Jacka Krywulta / Okręg I KWW Jacka Krywulta
45 Okrzesik Janusz KWW Okrzesik i Niezależni.BB / Okręg IV Przewodniczący Rady Miejskiej (od 21.11.2018 r. do 24.03.2022 r.) Niezależni.BB
46 Piegzik-Izydorczyk Dorota KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska / Okręg V Przewodnicząca Rady Miejskiej (od 24.03.2022 r. do nadal), Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej (od 19.11.2019 r. do 24.03.2022 r.) Jarosława Klimaszewskiego
47 Piegzik-Izydorczyk Dorota KW Platforma Obywatelska RP / Okręg V Platforma Obywatelska
48 Piegzik-Izydorczyk Dorota KW Platforma Obywatelska RP / Okręg V Platforma Obywatelska
49 Podolski Marek KW Platforma Obywatelska RP / Okręg I Platforma Obywatelska
50 Połatyńska Monika KW Platforma Obywatelska RP / Okręg III Platforma Obywatelska
51 Pryga Maksymilian KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg IV Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, Przewodniczący Klubu Radnych Jarosława Klimaszewskiego Jarosława Klimaszewskiego
52 Puda Grzegorz KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg IV Prawa i Sprawiedliwości
53 Rodak Maurycy KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg III Prawa i Sprawiedliwości
54 Ruśniak Adam KWW Jacka Krywulta / Okręg II KWW Jacka Krywulta
55 Ruśniak Adam KWW Jacka Krywulta / Okręg II KWW Jacka Krywulta
56 Ryplewicz Rafał KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska / Okręg V Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności Jarosława Klimaszewskiego
57 Ryszka Piotr KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg II Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Prawa i Sprawiedliwości
58 Ryszka Piotr KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg II Prawa i Sprawiedliwości
59 Staniszewska Grażyna KWW Grażyny Staniszewskiej / Okręg I -
60 Szabla Urszula KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska / Okręg I Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Jarosława Klimaszewskiego
61 Szafarczyk Bronisław KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg I Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Jarosława Klimaszewskiego
62 Szafarczyk Bronisław KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg I Prawa i Sprawiedliwości
63 Waluś Barbara KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg IV Wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Prawa i Sprawiedliwości
64 Waluś Barbara KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg IV Prawa i Sprawiedliwości
65 Wawak Tomasz KWW Okrzesik i Niezależni.BB / Okręg I Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności Niezależni.BB
66 Wieczorek Leszek KWW Jacka Krywulta / Okręg I KWW Jacka Krywulta
67 Wieczorek Leszek KWW Jacka Krywulta / Okręg I KWW Jacka Krywulta
68 Wojtasik Szczepan KWW Jacka Krywulta / Okręg IV Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (od 18.02.2020 r. do nadal) Jarosława Klimaszewskiego
69 Wojtasik Szczepan KWW Jacka Krywulta / Okręg IV KWW Jacka Krywulta
70 Wojtasik Szczepan KWW Jacka Krywulta / Okręg IV KWW Jacka Krywulta
71 Wolak Adam KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg II Prawa i Sprawiedliwości
72 Wykręt Adam KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska / Okręg IV Radny Rady Miejskiej Jarosława Klimaszewskiego
73 Wykręt Adam KW Platforma Obywatelska RP / Okręg IV Platforma Obywatelska
74 Zarębska Małgorzata KWW Okrzesik i Niezależni.BB / Okręg III Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury, Przewodnicząca Klubu Radnych Niezależni.BB Niezależni.BB
75 Zarębska Małgorzata Niezależni.BB / Okręg III Niezależni.BB