XXXVIII sesja Rady Miejskiej - 9 grudnia 2021

VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024
§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XXXVIII/2021 sesji RM - 9 grudnia 2021  Protokół do pobrania
Retransmisja XXXVIII sesji RM  Zobacz retransmisję XXXVIII sesji Rady Miejskiej
Statystyka sesji  Zobacz statystkę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2018-2024
Archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Zobacz archiwum retransmisji sesji Rady Miejskiej 2019-2024

* Uwaga: protokół może zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

Plik mp3 - -
2.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/637/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 931 i KOREKTA ZAŁĄCZNIKÓW NR 2 i 3

Plik mp3 Wynik głosowania 1 XXXVIII/904/2021
3.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok.
DRUK NR 932

Plik mp3

Wynik głosowania 2

 *UWAGA DO WYNIKU GŁOSOWANIA 2:
Zgłoszenie
Radnej Renaty GRUSZKI
do protokołu sesji RM - dot. dopisania głosu "ZA".

Zgłoszenie
Radnego Krzysztofa JAZOWEGO
do protokołu sesji RM - dot. dopisania głosu "ZA".

XXXVIII/905/2021
4.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/803/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2021 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 
DRUK NR 933

Plik mp3

Wynik głosowania 3

 *UWAGA DO WYNIKU GŁOSOWANIA 3:
Zgłoszenie
Radnej Renaty GRUSZKI
do protokołu sesji RM - dot. dopisania głosu "ZA".

Zgłoszenie
Radnego Krzysztofa JAZOWEGO
do protokołu sesji RM - dot. dopisania głosu "ZA".

XXXVIII/906/2021
5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/458/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I”.
DRUK NR 934

Plik mp3

Wynik głosowania 4

 *UWAGA DO WYNIKU GŁOSOWANIA 4:
Zgłoszenie
Radnej Renaty GRUSZKI
do protokołu sesji RM - dot. dopisania głosu "ZA".

Zgłoszenie
Radnego Krzysztofa JAZOWEGO
do protokołu sesji RM - dot. dopisania głosu "ZA".

XXXVIII/907/2021
6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/459/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap II”.
DRUK NR 935

Plik mp3

Wynik głosowania 5

 *UWAGA do wyniku głosowania 5.
Zgłoszenie
Radnej Renaty GRUSZKI
do protokołu sesji RM - dot. dopisania głosu "ZA".

Zgłoszenie
Radnego Krzysztofa JAZOWEGO
do protokołu sesji RM - dot. dopisania głosu "ZA".

XXXVIII/908/2021
7.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej i nadania jej Statutu.
DRUK NR 936 - II WERSJA

Plik mp3

Wynik głosowania 6

*UWAGA DO WYNIKU GŁOSOWANIA 6:
Zgłoszenie
Radnej Renaty GRUSZKI
do protokołu sesji RM - dot. dopisania głosu "ZA".

Zgłoszenie
Radnego Krzysztofa JAZOWEGO
do protokołu sesji RM - dot. dopisania głosu "ZA".

XXXVIII/909/2021
8.

Zamknięcie obrad.

Plik mp3 - -