Zespół Problemowy ds. budżetu obywatelskiego

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 maja 2014r. (środa) o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Zespołu Problemowego Rady Miejskiej w sprawie budżetu obywatelskiego w Urzędzie Miejskim, Plac Ratuszowy 1, sala 43.

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
  2. Podsumowanie przebiegu I edycji Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok - wnioski i spostrzeżenia.

Przewodniczący Zespołu /-/ Jarosław Klimaszewski
 
Projekty uchwał są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (Menu - "Prawo lokalne", zakładka - "Projekty uchwał RM")./ Również każdy numer DRUKU automatycznie odsyła do danego dokumentu.