Zespół ds. zmian w Statucie Miasta

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 października 2013r. (poniedziałek) o godz. 13.30 odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. Zmian w Statucie Miasta, w Urzędzie Miejskim, Plac Ratuszowy 1, sala 43.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
  2. Wstępne omówienie propozycji zmian w Statucie Miasta.
  3. Dyskusja.

Przewodnicząca Zespołu /-/ Katarzyna Balicka

Projekty uchwał są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (Menu - "Prawo lokalne", zakładka - "Projekty uchwał RM")./ Również każdy numer DRUKU automatycznie odsyła do danego dokumentu.