Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności - Porządek obrad

Uprzejmie informuję, że 12 listopada 2014 r. o godz. 14.00  odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim, Plac Ratuszowy 1, sala 43.

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie Sprawozdania nr ON.II.0057.3.2014.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 października 2014 r. z działalności Prezydenta Miasta w III kwartale 2014 roku według stanu na dzień 30 września 2014 roku. (SPR. NR 95)
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok. (DRUK NR 1170)
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał, które wpłyną do Komisji.
  5. Sprawy różne

Przewodniczący Komisji BiS /-/ Jarosław Klimaszewski

Projekty uchwał są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (Menu - "Prawo lokalne", zakładka - "Projekty uchwał RM")./ Również każdy numer DRUKU automatycznie odsyła do danego dokumentu.