Interpelacje i zapytania radnych

Wykaz wszystkich interpelacji i zapytań – kadencja 2024-2029
Uwaga: interpelacje/zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje/zapytania mogą zawierać zanonimizowane dane osobowe (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - określane jako “RODO”).
L.p Nazwisko i imię Wybrany z listy / Okręg wyborczy Funkcja w Radzie Miejskiej Klub Radnych
1 Balicka Katarzyna KWW Jacka Krywulta / Okręg III Radna Rady Miejskiej Jarosława Klimaszewskiego
2 Bauer Jerzy KWW Okrzesik i Niezależni.BB / Okręg V Radny Rady Miejskiej Niezależni.BB
3 Buzek Janusz KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg V Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Prawa i Sprawiedliwości
4 Gacek Andrzej KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg III Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Prawa i Sprawiedliwości
5 Gruszka Renata KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska / Okręg III Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (od 16.03.2020 r. do nadal) Jarosława Klimaszewskiego
6 Jazowy Krzysztof KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska / Okręg II Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jarosława Klimaszewskiego
7 Kochowski Piotr KWW Jacka Krywulta / Okręg II Radny Rady Miejskiej Jarosława Klimaszewskiego
8 Kołek Edward KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg I Radny Rady Miejskiej Prawa i Sprawiedliwości
9 Litwin Marcin KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg III Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji i Kultury Prawa i Sprawiedliwości (do 21.02.2024 r.)
10 Łoś Konrad KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg II Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (od 29.11.2018 r. do 18.02.2020 r.) Prawa i Sprawiedliwości
11 Markowski Karol KWW Jacka Krywulta / Okręg I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej (od 22.09.2022 r. do nadal), Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Jarosława Klimaszewskiego
12 Matyja Roman KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg V Przewodniczący Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Jarosława Klimaszewskiego
13 Michasiów Dariusz KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska / Okręg II Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa Jarosława Klimaszewskiego
14 Okrzesik Janusz KWW Okrzesik i Niezależni.BB / Okręg IV Przewodniczący Rady Miejskiej (od 21.11.2018 r. do 24.03.2022 r.) Niezależni.BB
15 Piegzik-Izydorczyk Dorota KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska / Okręg V Przewodnicząca Rady Miejskiej (od 24.03.2022 r. do nadal), Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej (od 19.11.2019 r. do 24.03.2022 r.) Jarosława Klimaszewskiego
16 Pryga Maksymilian KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg IV Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, Przewodniczący Klubu Radnych Jarosława Klimaszewskiego Jarosława Klimaszewskiego
17 Ryplewicz Rafał KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska / Okręg V Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności Jarosława Klimaszewskiego
18 Ryszka Piotr KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg II Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Prawa i Sprawiedliwości
19 Szabla Urszula KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska / Okręg I Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Jarosława Klimaszewskiego
20 Szafarczyk Bronisław KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg I Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Jarosława Klimaszewskiego
21 Waluś Barbara KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg IV Wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Prawa i Sprawiedliwości
22 Wawak Tomasz KWW Okrzesik i Niezależni.BB / Okręg I Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności Niezależni.BB
23 Wojtasik Szczepan KWW Jacka Krywulta / Okręg IV Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa (od 18.02.2020 r. do nadal) Jarosława Klimaszewskiego
24 Wykręt Adam KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska / Okręg IV Radny Rady Miejskiej Jarosława Klimaszewskiego
25 Zarębska Małgorzata KWW Okrzesik i Niezależni.BB / Okręg III Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury, Przewodnicząca Klubu Radnych Niezależni.BB Niezależni.BB