Biuro Rady Miejskiej

----------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Biura Rady Miejskiej

Danuta Brejdak

telefon: +48 (33) 497 14 56, +48 (33) 497 14 54
e-mail: d.brejdak@bielsko-biala.pl

----------------------------------------------------------------------------

Zastępca Dyrektora Biura Rady Miejskiej
Obsługa Komisji Rewizyjnej, Budżet Obywatelski Bielska-Białej, Aktualizacja strony internetowej Rady Miejskiej

Robert Kosowski

telefon: +48 (33) 497 14 53
e-mail: rkosowski@bielsko-biala.pl 

----------------------------------------------------------------------------

Sekretariat Biura Rady Miejskiej

Agnieszka Gąsienica, w zastępstwie: Aleksandra Flisek

Sekretariat czynny jest w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego

  • poniedziałek, wtorek, środa: w godz. 7:30 - 15:30
  • czwartek: w godz. 7:30 - 18:00
  • piątek: w godz. 7:30 - 13:00

telefon: +48 (33) 497 14 56, +48 (33) 497 14 57
e-mail: rada@bielsko-biala.pl

----------------------------------------------------------------------------

Obsługa prawna Rady Miejskiej /radca prawny/

Jacek Biel

telefon: +48 (33) 497 14 59
e-mail: jacekbiel@bielsko-biala.pl

----------------------------------------------------------------------------

Obsługa sesji Rady Miejskiej

Małgorzata Pękala

telefon: +48 (33) 497 14 58
e-mail: m.pekala@bielsko-biala.pl

----------------------------------------------------------------------------

Obsługa organizacyjna Biura Rady Miejskiej, Interpelacje i zapytania Radnych, Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Wybory Ławników Sądowych

Grażyna Hernik

telefon: + 48 (33) 497 14 60
e-mail: rada1@bielsko-biala.pl

----------------------------------------------------------------------------

Obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, Stanowisko ds. współpracy z Radami Osiedli

Maria Pustelnik

telefon: +48 (33) 497 14 60
e-mail: m.pustelnik@bielsko-biala.pl

----------------------------------------------------------------------------

Obsługa Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Stanowisko ds. współpracy z Radą Seniorów Miasta Bielska-Białej

Mirosława Żamojcin

telefon: +48 (33) 497 14 59
e-mail: zamojcin@bielsko-biala.pl

----------------------------------------------------------------------------

Obsługa: Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Kultury

Ewa Marszałek

telefon : + 48 (33) 497 14 61
e-mail: emarszalek@bielsko-biala.pl

----------------------------------------------------------------------------

Obsługa Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Budżet Obywatelski Bielska-Białej

Aleksandra Flisek

telefon: +48 (33) 497 14 61
e-mail: a.flisek@bielsko-biala.pl

----------------------------------------------------------------------------

Obsługa: Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu oraz Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa

Lucyna Janowiec

telefon: +48 (33) 497 14 53
e-mail: ljanowiec@bielsko-biala.pl

----------------------------------------------------------------------------

Budżet Obywatelski Bielska-Białej, Obsługa sesji Rady Miejskiej, Publikacja uchwał (BIP)

Monika Bronowska

telefon:+48 (33) 497 14 89 oraz +48 (33) 497 14 58
e-mail: m.bronowska@bielsko-biala.pl