Biuro Rady Miejskiej

----------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Biura Rady Miejskiej

Janusz Kaps

telefon: +48 (33) 497 14 56, +48 (33) 497 14 53
e-mail: janusz.kaps@um.bielsko-biala.pl

----------------------------------------------------------------------------

Sekretariat Biura Rady Miejskiej

Agnieszka Gąsienica, w zastępstwie: Aleksandra Flisek

Sekretariat czynny jest w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego

  • poniedziałek, wtorek, środa: w godz. 7:30 - 15:30
  • czwartek: w godz. 7:30 - 18:00
  • piątek: w godz. 7:30 - 13:00

telefon: +48 (33) 497 14 56
e-mail: rada@um.bielsko-biala.pl

----------------------------------------------------------------------------

Obsługa prawna Rady Miejskiej /radca prawny/

Jacek Biel

telefon: +48 (33) 497 14 59
e-mail: jacek.biel@um.bielsko-biala.pl

----------------------------------------------------------------------------

Obsługa sesji Rady Miejskiej, Publikowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w BIP

Małgorzata Pękala

telefon: +48 (33) 497 14 58
e-mail: malgorzata.pekala@um.bielsko-biala.pl

----------------------------------------------------------------------------

Obsługa organizacyjna Biura Rady Miejskiej, Interpelacje i zapytania Radnych, Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta, Wybory Ławników Sądowych, Obsługa Komisji Rewizyjnej

Grażyna Hernik

telefon: + 48 (33) 497 14 57
e-mail: grazyna.hernik@um.bielsko-biala.pl

----------------------------------------------------------------------------

Obsługa Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, Stanowisko ds. współpracy z Radami Osiedli, Obsługa finansowo-księgowa Biura Rady Miejskiej

Maria Pustelnik

telefon: +48 (33) 497 14 60
e-mail: maria.pustelnik@um.bielsko-biala.pl

----------------------------------------------------------------------------

Obsługa Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności

Ewa Marszałek

telefon : + 48 (33) 497 14 61
e-mail: ewa.marszalek@um.bielsko-biala.pl

----------------------------------------------------------------------------

Obsługa Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego

Aleksandra Flisek

telefon: +48 (33) 497 14 61
e-mail: aleksandra.flisek@um.bielsko-biala.pl

----------------------------------------------------------------------------

Obsługa Komisji Edukacji i Kultury, Stanowisko ds. współpracy z Radą Seniorów Miasta Bielska-Białej, Obsługa finansowo-księgowa Biura Rady Miejskiej

Danuta Lewandowska

telefon: +48 (33) 497 14 46
e-mail: danuta.lewandowska@um.bielsko-biala.pl

----------------------------------------------------------------------------

Budżet Obywatelski Bielska-Białej, Obsługa Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, Obsługa sesji Rady Miejskiej, Publikacja uchwał (BIP), Aktualizacja strony internetowej Rady Miejskiej

Monika Bronowska

telefon:+48 (33) 497 14 89
e-mail: monika.bronowska@um.bielsko-biala.pl