Zmiany w składzie Rady Miejskiej

Nowi parlamentarzyści (Agnieszka Gorgoń-Komor i Przemysław Drabek)

W związku z objęciem przez Agnieszkę Gorgoń-Komor mandatu senatora RP oraz przez Przemysława Drabka mandatu posła na Sejm RP, zmianie uległ skład Rady Miejskiej Bielska-Białej VIII kadencji. Podczas wczorajszej sesji uroczyście podziękowano za dotychczasową pracę w Radzie oraz pożegnano nowych parlamentarzystów. Miejsce radnych Rady Miejskiej zajęli odpowiednio Adam Wykręt (KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska) i Edward Kołek (KW Prawo i Sprawiedliwość), którzy na swoich listach wyborczych uzyskali kolejno największą liczbę głosów podczas ostatnich wyborów samorządowych, a jednocześnie nie utracili prawa wybieralności. Zmiana nastąpiła także w prezydium Rady Miejskiej. Nowym wiceprzewodniczącym został wybrany radny Piotr Ryszka (KW Prawo i Sprawiedliwość).