Zmiany w harmonogramie BOBB 2021. Wydłużony czas składania projektów.

Wydłużony czas na składanie projektów do BOBB 2021

fot. shutterstock

Ze względu na aktualną sytuacją w naszym mieście i kraju związaną ze stanem zagrożenia epidemicznego, Prezydent Miasta - Jarosław Klimaszewski w dniu 23 marca 2020 r. zdecydował o zmianie niektórych terminów wynikających z przyjętego w dniu 31 stycznia br. harmonogramu Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na 2021 rok.

Zmiany obejmują wydłużenie terminu składania formularzy projektów przez mieszkańców oraz wydłużenie terminów związanych z oceną formalną i merytoryczną złożonych projektów. Więcej czasu otrzymały również Rady Osiedli na opiniowanie projektów zlokalizowanych na terenie osiedli.

Zmienione terminy:

  1. Składanie przez mieszkańców formularzy z projektami trwa od 23 marca do 20 maja 2020 r. (niemal dwa miesiące)
  2. Ocena formalna projektów złożonych do BOBB na 2021 rok trwa do 22 maja 2020 r.
  3. Opiniowanie projektów ze względu na ich lokalizację przez właściwe Rady Osiedli trwa do 10 czerwca 2020 r.
  4. Ocena merytoryczna projektów, w tym co do zgodności z prawem i wykonalności technicznej trwa do 10 lipca 2020 r.

Powyższe terminy z powodów podanych wyżej mogą ulec zmianie.

Szczegóły znajdują się na stronie www.obywatelskibb.pl