Zgłoś swoją kandydaturę do Rady Osiedla

kandydatura RO

Zgłoś swoją kandydaturę do Rady Osiedla!

Cztery lata temu odbyły się w naszym mieście pierwsze powszechne wybory do Rad Osiedli. Już wkrótce – 16 czerwca 2019 r. będziemy uczestniczyć w kolejnym głosowaniu, dzięki któremu wybierzemy przedstawicieli naszej „małej ojczyzny”.

Rady Osiedli mają wpływ na to co dzieje się w osiedlach, zajmują się inicjowaniem i wspieraniem działań budujących lokalne więzi między mieszkańcami, zgłaszają potrzeby remontowe i inwestycyjne. Dzięki różnym inicjatywom mieszkańcy danego osiedla mają szansę wzajemnie się poznawać i integrować oraz mają wpływ na inwestycje projektowane na terenie osiedla. Zadaniem Rad Osiedli jest aktywne uczestnictwo w życiu lokalnych wspólnot, a także tworzenie wzorcowych sąsiedzkich więzi oraz analiza potrzeb inwestycyjnych. Rady Osiedli działają na rzecz zbliżania do siebie mieszkańców jako członków wspólnoty osiedlowej i przemawiają w imieniu mieszkańców jednym głosem we wspólnych sprawach.

W nadchodzącej kadencji planowane jest rozszerzenie kompetencji Rad Osiedli. Do nowych zadań należeć będzie szereg spraw związanych z opiniowaniem projektowanych inwestycji i zmian przestrzennych na terenie osiedla. Już w bieżącej kadencji Rady Osiedli otrzymały do dyspozycji kwotę 100.000 zł, którą przeznaczyły - według własnego rozeznania - na remonty dróg lokalnych.

Nie zostało dużo czasu na zgłaszanie kandydatur do Rad Osiedli – termin upływa 17 maja 2019 r. Członkiem Rady Osiedla może zostać osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, mieszka na obszarze osiedla i jest ujęta w stałym rejestrze wyborców. Szczegółowe informacje w tej sprawie, w tym formularze zgłoszenia, można uzyskać w Urzędzie Miejskim - w Biurze Rady Miejskiej, w dniach i godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego.

Przyjmowanie i rejestracja kandydatów na członków Rad Osiedli

Przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń kandydatów na członków Rad Osiedli rozpoczyna się 7 maja 2019 roku i trwa do 17 maja 2019 roku do godz. 15.00. Formularz zgłoszenia kandydata do Rady Osielda można pobrać wraz z załącznikami na podstronie "Wybory do Rad Osiedli 2019".

Formularze dostępne są także w do osobistego pobrania w Biurze Rady Miejskiej, pl. Ratuszowy 1, I piętro, pok. 48, 52

Przyjmowanie zgłoszeń i rejestracji kandydatów dokonuje na wyznaczonych dyżurach Miejska Komisja Wyborcza. Członkowie MKW będą przyjmowali zgłoszenia kandydatów do Rad Osiedli w terminach i godzinach wskazanych w harmonogramie dyżurów (do pobrania na dole strony), pod adresem: pl. Ratuszowy 1, I piętro, pok 43 lub 48. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Rady Miejskiej pod nr tel (33) 497 14 60.

Do prawidłowego zgłoszenia wymagane jest wypełnienie wszystkich części przygotowanego formularza.

Zachęcamy do aktywnego uczestniczenia w całym procesie związanym z wyborami do Rad Osiedli. Dla przypomnienia – do 17 maja 2019 r. można zgłaszać swoje kandydatury do Rad Osiedli. Miesiąc później – 16 czerwca 2019 r. przeprowadzone zostaną wybory.