XXVII sesja Rady Miejskiej

XXVII sesja RM

W dniu 14 stycznia 2021 roku odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej zwołana na wniosek Prezydenta Miasta. Sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (tj. w zdalnym trybie obradowania).

Jawność sesji została zapewniona za pomocą bezpośredniej transmisji internetowej.

Porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej został udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - podstrona Rada Miejska - Sesje Rady Miejskiej.

 

fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB