XXV sesja Rady Miejskiej

XXV sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik informuje, że zwołał XXV sesję Rady Miejskiej na 17 listopada 2020 r. Sesja rozpoczyna się o godz. 10.00 i zostanie przeprowadzona się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (tj. w zdalnym trybie obradowania).

Jawność sesji zostanie zapewniona za pomocą bezpośredniej transmisji internetowej.

Porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - podstrona Rada Miejska - Sesje Rady Miejskiej.

Zapraszamy do śledzenia obrad w internecie.

fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB