XXIV Sesja Rady Miejskiej

XXIV sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, na wniosek Prezydenta Miasta Jarosława Klimaszewskiego - zwołał XXIV sesję Rady Miejskiej na 29 października 2020 r. Sesja rozpoczyna się o godz. 12.00 i zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość tj. w trybie zdalnym.

Jawność sesji zostanie zapewniona za pomocą bezpośredniej transmisji internetowej.

Porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - podstrona Rada Miejska - Sesje Rady Miejskiej.

Zapraszamy do śledzenia obrad w internecie.

fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB