XL sesja Rady Miejskiej

XL sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik informuje, że zwołał XL sesję Rady Miejskiej na 20 stycznia 2022 r. (czwartek). Sesja rozpoczyna się o godz. 10.00 i zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (tj. w zdalnym trybie obradowania).

Jawność sesji zostanie zapewniona za pomocą bezpośredniej transmisji internetowej.

Porządek obrad XL sesji Rady Miejskiej dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - podstrona Rada Miejska - Sesje Rady Miejskiej.

Zapraszamy do śledzenia obrad w Internecie.

fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB