Wyniki głosowania na BOBB 2021

Wyniki głosowania - Budżet Obywatelski Bielska-Białej 2021

Do 5 października 2020 r. trwało głosowanie mieszkańców na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na 2021 rok. W bieżącej edycji mieszkańcy mogli głosować przez Internet oraz za pośrednictwem kart do głosowania. Przez dwa tygodnie bielszczanie mogli wyrazić swoje poparcie dla pozytywnie zweryfikowanych projektów ogólnomiejskich i osiedlowych.

Łącznie za pośrednictwem Internetu i kart do głosowania mieszkańcy oddali 14627 głosów ważnych, w tym na projekty ogólnomiejskie 6132 głosy, a na projekty osiedlowe 8495 głosy.

Szczegółowe wyniki głosowania dla wszystkich pozytywnie zweryfikowanych projektów znajdują się w zakładce "Wyniki" na oficjalnej stronie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej.

Wśród projektów ogólnomiejskich zwyciężyły: „332 drzewa i 5 gałęzi” (1965 głosów ważnych) oraz „Poligon Strażacki BB” (1377 głosów ważnych).

W osiedlach dominowały i zwyciężały projekty dotyczące: budowy i modernizacji infrastruktury osiedlowej, w tym placów zabaw i miejsc wypoczynku, poprawy bezpieczeństwa, stref aktywności dla mieszkańców, budowy małych obiektów rekreacyjnych i sportowych w tym: miasteczko ruchu drogowego, pumptrack, skatepark i bieżnia, doposażenia w sprzęt jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zagospodarowania i urządzenia terenów zielonych. Wśród projektów lokalnych można odnaleźć integrujące lokalną społeczność w różnym wieku, jak również wybiegi dla psów oraz doposażenia instytucji kultury.

Poniżej publikujemy Zarządzenie Prezydenta Miasta ws. określenia listy projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok oraz określenia kwoty przeznaczonej na te projekty.

Dziękujemy wszystkim Autorom za zgłoszone projekty, a Mieszkańcom za oddane głosy oraz wszelkie dotychczas przesłane sugestie i uwagi!