Uzupełniające Wybory Ławników Sądowych - AKTUALIZACJA

Ławnicy kadencja 2024-2027_wybory uzupeł.

UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY ŁAWNIKÓW
DO SĄDU OKRĘGOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ
NA KADENCJĘ 2024 – 2027

 

Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 - Prawo o ustroju sądów powszechnych, zgłosiła konieczność przeprowadzenia przez Radę Miejską w Bielsku-Białej uzupełniających wyborów ławników do Sądu Okręgowego na kadencję 2024 – 2027 w liczbie:

- 10 ławników do orzekania w sprawach cywilnych/karnych,

- 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta do zapoznania się ze szczegółową informacją o naborze ławników. Informacja znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej UM (zakładka: Wybory Ławników Sądowych) oraz na stronie Urzędu Miejskiego - podstrona „Rada Miejska”.
 

Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (pl. Ratuszowy 1, I piętro, p. 48, 52; nr telefonu: 33 49 71 456, 33 49 71 457).

Termin zgłaszania kandydatów upływa 26 stycznia 2024 r.

 

AKTUALIZACJA Z 19 MARCA 2024 r.:

Rada Miejska w dniu 19 marca 2024 r., po przeprowadzeniu głosowania tajnego, dokonała wyboru ławników w uzupełniających wyborach na kadencję 2024-2027:

Uchwała LXIX_1557_2024.pdf (bielsko-biala.pl)