Uczczono pamięć zmarłych i poległych

1

fot. Robert Kosowski/Biuro Rady Miejskiej UM

Z okazji Dnia Wszystkich Świętych – jak co roku, zgodnie z kilkunastoletnią już tradycją – Rada Miejska Bielska-Białej uczciła pamięć zmarłych samorządowców.

W przededniu święta, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik oraz radni (Karol Markowski, Roman Matyja, Maksymilian Pryga, Tomasz Wawak) wraz z pracownikami Biura Rady Miejskiej i Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego odwiedzili miejskie cmentarze. Złożyli wieńce i zapalili znicze na mogiłach śp. Radnych minionych kadencji i Zasłużonych dla Bielska-Białej. Uczczono również pamięć poległych i pomordowanych za Ojczyznę w wojnach światowych i w powstaniach narodowych.

W ciągu ostatnich dni, oficjalne delegacje odwiedziły groby kilkudziesięciu osób związanych z bielskim samorządem oraz kilkanaście tablic pamięci w Bielsku-Białej.