Sto lat pani Zofii

Zofia Kauder

Zofia Kauder dołączyła do licznego grona stulatków mieszkańców Bielska-Białej. Z okazji tak doniosłych urodzin przedstawiciele bielskiego samorządu przekazali jubilatce gratulacje i życzenia.  
Zofia Kauder z domu Kupczak urodziła się 28 listopada 1921 roku w Sroczej Górze koło Gliwic w licznej rodzinie. Miała pięcioro rodzeństwa, cztery siostry i jednego brata. Ukończyła szkołę powszechną w Sopotni Małej koło Żywca. W czasie II wojny światowej została deportowana do III Rzeszy do pracy przymusowej w latach 1940-1944. Po wojnie pracowała jako opiekunka dzieci w żłobku miejskim w Bielsku-Białej. Wyszła za mąż za Wilhelma Kaudera, ma jedną córkę, dwoje wnucząt i troje prawnuków.

Zofia Kauder, fot. archiwum rodzinne

JacK