Spotkanie ws. Budżetu Obywatelskiego (Partycypacyjnego) Bielska-Białej

BO

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na spotkanie w sprawie Budżetu Obywatelskiego (partycypacyjnego) Bielska-Białej, które odbędzie się 11 marca 2015 r. w sali sesyjnej Ratusza (sala nr 30, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Pl. Ratuszowy 1). Spotkanie rozpoczyna się o godz. 17.00.

Przyjęte i wdrożone w Bielsku-Białej w ciągu dwóch ostatnich edycji założenia Budżetu Partycypacyjnego, dają znakomitą podstawę do podsumowania całego procesu i podjęcia dyskusji nt. obowiązujących w naszym mieście rozwiązań. Spotkanie daje możliwość debaty społecznej, która w założeniu wskaże elementy realizacji procedury Budżetu Partycypacyjnego wymagające zmian lub poprawy.

Celem spotkania jest przedyskutowanie ze środowiskiem osób zaangażowanych w rozwój Budżetu Partycypacyjnego, zarówno po stronie miasta jak i samych wnioskodawców, problemów związanych z wdrożeniem i realizacją budżetu obywatelskiego. Jest to okazja do poznania opinii mieszkańców co do ewentualnych zmian i ulepszeń. Wyrażamy nadzieję, że dzięki dyskusji ze stroną społeczną uda się  wypracować takie kierunki rozwoju Budżetu Obywatelskiego w mieście, które dadzą najlepsze rozwiązania na przyszłość.