RADNI WYBRALI ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024-2027

Ławnicy kadencja 2024-2027

Rada Miejska w Bielsku-Białej na sesji w dniu 19 października 2023 r. dokonała wyboru ławników na kadencję 2024-2027.

Radni, w głosowaniu tajnym, wybrali 44 ławników do Sądu Okręgowego, w tym 3 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy oraz 19 ławników do Sądu Rejonowego, w tym 14 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Uchwała Nr LXIV/1435/2023 Rady Miejskiej Bielska-Białej w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027