Rada Miejska uczciła pamięć zmarłych i poległych

Janusz Okrzesik - Przewodniczący Rady Miejskiej przy grobie śp. Mieczysława Adamczyka

Przed Dniem Wszystkich Świętych  Przewodniczący Janusz Okrzesik, zgodnie z tradycją Rady Miejskiej Bielska-Białej - wraz z pracownikami Biura Rady Miejskiej i pracownikami Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego uczcił pamięć zmarłych radnych oraz osób zasłużonych dla Bielska-Białej. Przedstawiciele Rady Miejskiej i pracownicy Urzędu Miejskiego złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze na grobach śp. radnych: Mieczysława Adamczyka, Otokara Balcego,  Ireny Czumy – Sienickiej, Jana Gajewskiego, Stanisława Jerzego Gduli,  Janisława Grondysa, Ludwika Hejnego, Andrzeja Jakubiczki, Romana Junoszy-Podoskiego, Józefa Kani, Jana Kanika, Piotra Keniga, Artura Lekkiego, Józefa Moskala, Mieczysława Popławskiego, Eugeniusza Rosnera, Jana Sachajko, Leszka Stasiowskiego, Andrzeja Strzygockiego, Ryszarda Szotta, Rudolfa Tyrny, Marka Zieji, Stefana Zubera.

Kwiaty i znicze złożono ponadto na grobach: Uczestnika Powstania Styczniowego 1863 r., Ks. Józefa Kusia, Ks. Józefa Sanaka, Mieczysława Tomiczka. Uczczono również pamięć poległych i pomordowanych za Ojczyznę w wojnach światowych i w powstaniach narodowych. Wiązanki od Rady Miejskiej złożono pod tablicami pamięci ofiar terroru stalinowskiego i wojen na ścianie Kościoła Opatrzności Bożej, przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego, ul. Zygmunta Krasińskiego, ul. Jana Matejki, Jana Sobieskiego, przy tablicy upamiętniającej śp. druha Mieczysława Piekiełko na moście przy ul. gen. Stanisława Maczka  oraz wieniec na Krzyżu Głównym na cmentarzu komunalnym  w Kamienicy.

fot. Biuro Rady Miejskiej