Rada Miejska dziękuje mieszkańcom Miasta

RM

W dniu 24 marca 2022 r. Rada Miejska Bielska-Białej na XLIII sesji podjęła rezolucję w sprawie wyrażenia uznania mieszkańcom Bielska-Białej zaangażowanym w pomoc dla Ukrainy. W uzasadnieniu do uchwały napisano:

Rada Miejska w Bielsku-Białej wyraża uznanie wszystkim mieszkańcom naszego miasta, zaangażowanym w akcję pomocy dla Ukrainy. Bezprecedensowy zryw ludzi dobrego serca od pierwszych dni kryzysu uchodźczego pozwolił na zaoferowanie schronienia tysiącom uchodźców wojennych, w większości kobiet i dzieci. Zapewnienie bezpiecznego transportu, dachu nad głową, żywności, niezbędnych ubrań, środków higienicznych i lekarstw udało się tylko dzięki zbiorowemu wysiłkowi setek wolontariuszy, wywodzących się z różnych środowisk. Tysiące bielszczan wzięło udział w zbiórkach na rzecz Ukrainy, z naszego miasta wyjechały dziesiątki transportów z pomocą humanitarną. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcje pomocy dla Ukrainy, wyrażając przekonanie, że ta pomoc będzie trwać dopóty, dopóki ofiary wojny będą jej potrzebować.

Poniżej publikujemy treść uchwały nr XLIII/978/2022.

 

fot. Wydział Prasowy UMBB